Xem mẫu

  1. Cơ sở marketing qua email cho những doanh nghiệp nhỏ Việc xúc tiến thương mại qua email ngày càng khó khăn. Thư rác quảng cáo cản trở các hộp thư đến và hầu hết mọi người nhanhchóng xóa hàng đống thư họ nhận mà không đọc nó.
  2. Tuy nhiên, marketing qua email, nếu được tiến hành một cách đúng đắc, có thể là một cách nhanh chóng và ít tốn kém để có được một lượng lớn khách hàng. Vấn đề cốt yếu là làm cho người ta muốn nhận thư của bạn. Để làm điều này, bạn cần phải xin phép, có nghĩa là có những người đăng ký nhận thư trên Website của bạn hay cung cấp địa chỉ email khi họ mua sản phẩm nào đó của công ty bạn. Theo cách này, bạn có thể thu thập các địa chỉ email mà không phải mua một danh sách có thể được tạo ra và buôn bán bất hợp pháp Quảng cáo qua email (với sự cho phép của người đăng ký địa chỉ email) có thể vẫn trở nên dư thừa và người đăng ký có thể sẽ yêu cầu được đưa ra khỏi danh sách trừ phi bạn: Cung cấp những sản phẩm hay dịch vụ giảm giá thường xuyên. Gửi những thư có định hướng mục tiêu tốt. Cung cấp nội dung
  3. Ngay cả 2 hay 3 câu nội dung gốc có thể cung cấp một lý do để đọc email của bạn. Nó cũng có thể hỗ trợ việc quảng cáo nếu không thì có thể bị xóa. Những mẩu thông tin ngắn như 5 mẹo để có được một bãi cỏ xanh tốt từ một công ty chăm sóc cỏ hay ăn mặc hợp thời trang với một nhà bán lẻ quần áo là những cách để giữ cho khách hàng đọc email của bạn. Việc thành lập email quảng cáo riêng của bạn (có thể chỉ là vài đoạn văn) có thể thu hút sự chú ý của người đọc. Khi gửi email cho khách hàng, bạn cũng cần phải: Một tiêu đề hấp dẫn Một tên công ty có thể nhận biết được trong hộp “form” để họ biết nó là từ công ty của bạn Một kiểu click một cách đơn giản mà ho có thể có thêm thông tin về những sản phẩm và dịch vụ của bạn. Một phương tiện tiếp cận dịch vụ khách hàng.
  4. Vì bạn có thể chỉ có một giây để thu hút người đọc trước khi anh ấy hoặc cô ấy xóa, việc chắc chắn là có vài thứ hấp dẫn được hiển thị trong cửa sổ trình bày một phần của email trước khi người đọc mở nó ra là lợi ích của bạn. Cửa sổ này có thể cung cấp cho bạn một cửa sổ cơ hội để thu hút sự chú ý của họ theo nghĩa đen. Hãy làm điều đó. Không giống như những việc xuất bản những ấn phẩm cho phương tiện truyền thông đại chúng biết cái doanh nghiệp có thể làm, marketing qua email cần phải tậpt trung vào lợi ích của khách hàng. Khi bạn làm cho họ đọc email của bạn, bạn có thể ghi thông tin về công ty của bạn ở cuối trang bao nhiêu tùy thích. Họ có thể chọn việc đọc hay không. Tuy nhiên, người đọc càng đọc nhiều thì càng có nhiều những thông tin quảng cáo và marketing thu hút họ. Một vài nguyên tắc marketing qua email: 1. Hãy chắc chắn là mọi người trong danh sách đồng ý việc có tên trong danh sách đừng tùy tiện thêm tên vào. 2. Hãy đảm bảo với người đọc là thông tin của họ sẽ không bị chia sẻ. 3. Cho người đọc cơ hội không tham gia danh sách.
  5. 4. Thông tin ngắn gọn, tập trung vào nhu cầu khách hàng. 5. Đừng tấn công chớp nhoáng việc gửi email hơn 1 hay 2 lần 1 tuần có thể làm khách hàng bực mình. 6. Cung cấp một lựa chọn phiên bản HTML hay TEXT. Các trang đích cũng rất quan trọng. Những người đọc nên có thể có thêm thông tin bằng cách click vào những vị trí khác nhau trên email quảng cáo ban đầu. Đừng gửi họ tới một trang chủ và buộc họ tìm những thông tin cụ thể nào được đưa cho họ. Ví dụ như, trong Amazon.com, nếu bạn click vào một quyển sách cụ thể bạn sẽ có mộttrang với những chi tiết và nhận xét về quyển sách và những đề nghị về những quyển sách tương tự. Trang đích đó cung cấp thông tin bao gồm giá hay việc mua sắm và sau đó dẫn đến một Website mua bán hay một chương trình shopping cart. Những email xúc tiến thương mại của bạn nên làm điều gì đó tương tự và cũng cho người đọc cơ hội đến trang chủ của bạn. Một công ty mới không tiến hành kinh doanh trực tiếp qua Internet có thể muốn khai thác ưu điểm của sự tương tác của Internet bằng cách cung cấp cho những người đọc vài thứ để làm, như một câu đó, một bảng câu hỏi, một cuộc nghiên cứu hay một bài luận ngắn. Điều này tạo cho doanh nghiệp của bạn uy tín
  6. với khách hàng khi cho họ cơ hội tương tác. Nó cũng là một cách kiểm tra xem bao nhiêu người đang truy cập Website của bạn và ở lại một vài phút.
  7. Sử dụng email quảng cáo để giữ khách hàng Các doanh nghiệp làm việc vất vả để xây dựng một nền tảng khách hàng, và việc giữ lại những khách hàng giá trị nên là một trong những ưu tiên của bạn. Một trong những cách tốt nhất để giữ khách hàng quay trở lại là thường xuyên liên lạc với họ qua email quảng cáo và cho họ biết họ có giá trị như thế nào.
  8. Đó là một trong những yếu tố then chốt của chiến lược hướng tới khách hàng. Việc hàng tháng hay hàng quý gửi email quảng cáo có thể là cách dễ nhất để giữ liên lạc với khách hàng của bạn. Đó là một cách hay để giữ khách hàng sát cánh cùng với những phát triển mới nhất trong công việc kinh doanh của , bao gồm doanh thu, cung cấp những sản phẩm mới và những gd theo mùa. Việc cung cấp những coupns hay những phần quà đặc biệt kèm theo email quảng cáo là một cách hay để tạo sự hấp dẫn cho email quảng cáo, tăng danh sách những người đăng ký nhận email quảng cáo và tăng doanh thu. Nhưng bởi vì nhiều người chúng ta đã bị tràn ngập bởi hàng đống email, những thư quảng cáo của bạn không chỉ đơn thuần để quảng cáo cho sản phẩm của bạn. Việc cung cấp những bài luận có nhiều thông tin, các cuộc phỏng vấn hay những thông tin khác có thể giúp dụ dỗ những người đăng ký nhận email quảng cáo mở và đọc những email quảng cáo của bạn. Hãy đặt bạn vào vị trí khách hàng và cố gắng quyết định dạng thông tin nào có giá trị với họ.
  9. Ví dụ như, nếu công ty của bạn bán (collectibles), một cuộc nghiên cứu xu hướng thị trường sẽ là một cách hay để những người đăng ký trông đợi nhận email quảng cáo của bạn. Nếu bạn không phải là tác giả, hay nếu bạn không có thời gian tự biên soạn nội dung, bạn có thể theo đuổi nhiều con đường khác. Bạn có thể xin phép trong lại những bài luận có sẵn hay thuê ai đó viết nội dung cho bạn. Ngay cả nếu như bạn không thể giao việc xuất bản một thư quảng cáo trên một nền tảng thông thường, bạn vẫn có thể gửi những email rời rạc để thông tin cho khách hàng về doanh nghiệp của bạn và để nhắc họ là bạn vẫn đáp ứng nhu cầu của họ. Đó là một cách hay để liên lạc cá nhân với khách hàng và cho khách hàng biết là bạn tôn trọng họ. Nhiều ứng dụng shopping cart bao gồm khả năng gửi email định kỳ và bạn có thể tự động tiến hành quá trình đó để tiết kiệm thời gian. Ví dụ như, email của bạn có thể được gửi cho khách hàng 3 tháng 1 lần, hay thường xuyên hơn nếu bạn tiến hành nhiều hoạt động mua bán. Không có cuộc tranh luận về email quảng cáo nào là trọn vẹn mà không nêu ra vấn đề thư rác quảng cáo hay những email không được yêu cầu. Nếu bạn gửi email không được yêu cầu cho khách hàng, bạn đang có nguy cơ không chỉ làm khách hàng
  10. giận bằng cách làm nghẹt hộp thư đến của bạn mà bạn còn có thể vi phạm pháp luật. Chứng thư CAN-SPAM có hiệu lực vào năm 2004, áp dụng những quy định phạt nghiêm khắc cho việc gửi những email không được yêu cầu. Để duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng và tránh không vi phạm luật chống thư rác quảng cáo, hãy chắc chắn là bạn cho phép khách hàng chọn họ có muốn nhận email quảng cáo hay không. Việc áp dụng chính sách không đăng ký sẽ đảm bảo là việc gửi thư của bạn vừa được khách hàng chấp nhận vừa hợp pháp. Như tên gọi, chính sách không đăng ký yêu cầu những người sử dụng xác định sự chấp nhận 2 lần cho yêu cầu đăng ký nhận email quảng cáo của họ: một là khi họ đăng ký (hay mua hàng, nếu việc đăng ký được kết hợp với quá trình đặt hàng của bạn) và một lần nữa để xác định việc đăng ký. Việc xác định thường được tiến hành dưới dạng một email yêu cầu trả lời để hoàn thành việc đăng ký. Khách hàng giá trị nhất là người bạn đã có. Để giữ chân khách hàng, hãy giữ liên lạc với họ và có những hình thức khuyến khích họ tiếp tục là khách hàng của công ty bạn.
nguon tai.lieu . vn