Xem mẫu

  1. Chuyển nhượng toàn bộ dự án nhà ở (quy định tại Nghị định 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ) Thông tin Lĩnh vực thống kê: Kinh doanh bất động sản Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở ngành, quận huyện có liên quan Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:
  2. Thời hạn thẩm định hồ sơ là 30 ngày làm việc theo Thông tư 13/2008/TT-BXD ngày 21/05/2008 của Bộ Xây dựng. Sau khi hoàn thành việc thẩm định, Sở Xây dựng trình Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định cho phép chuyển nhượng. Trong quá trình thẩm định hồ sơ chuyển nhượng toàn bộ dự án, nếu có vấn đề chưa rõ về cơ sở thẩm định hồ sơ chuyển nhượng toàn bộ dự án, Sở Xây dựng sẽ lấy ý kiến các đơn vị có liên quan hoặc mời Chủ đầu tư. Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước Chủ đầu tư lập hồ sơ xin chuyển nhượng toàn bộ dự án để trình cho Sở Xây dựng thẩm định và phê duyệt dự án (theo quy định 1. Bước 1 tại Điểm 3 Phần II Thông tư 13/2008/TT-BXD ngày 21/05/2008 của Bộ Xây dựng)
  3. Tên bước Mô tả bước Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả hồ sơ - Sở Xây dựng (60 Trương Định, phường 7, quận 3). Thời gian nhận hồ sơ: sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; chiều 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến sáng thứ sáu hàng tuần. Chuyên viên trực, tiếp nhận xem xét thành phần phần hồ sơ: 2. Bước 2 - Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ: Viết phiếu hướng dẫn bổ túc hồ sơ. - Trường hợp hồ sơ đầy đủ: Tiếp nhận và cấp biên nhận cho chủ đầu tư và nhập dữ liệu vào mạng thông tin Sở, lập phiếu theo dõi hồ sơ, chuyển đến công đoạn sau. Sở Xây dựng trình Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định cho phép chuyển nhượng. Chủ đầu tư nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả hồ sơ - Sở Xây dựng (60 Trương Định, phường 7, quận 3). Thời gian trả hồ sơ: sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; chiều 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến 3. Bước 3 sáng thứ sáu hàng tuần. Trường hợp trong quá trình thẩm định, Sở Xây dựng cần lấy ý kiến các đơn vị liên quan, Sở sẽ có công văn thông báo, đồng gởi cho chủ đầu tư để theo dõi. Thời gian thụ lý sẽ được tính từ đầu kể từ ngày có văn bản hồi đáp.
  4. Hồ sơ Thành phần hồ sơ * Hồ sơ của Chủ đầu tư cũ: + Đơn xin chuyển nhượng dự án (bản chính). + Văn bản cho phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền/ Quyết định phê duyệt dự án (bản sao). 1. + Hợp đồng thuê đất/ quyết định giao đất/ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản sao). + Báo cáo quá trình thực hiện dự án đến thời điểm chuyển nhượng (bản chính). * Hồ sơ của Chủ đầu tư mới: + Đăng ký kinh doanh có chức năng kinh doanh bất động sản (bản sao). 2. + Cam kết của chủ đầu tư mới khi nhận chuyển nhượng dự án (bản chính). + Văn bản xác nhận năng lực tài chính theo quy định tại Điểm 2 Phần I Thông tư 13/2008/TT-BXD ngày 21/05/2008 của Bộ Xây dựng (bản sao). Số bộ hồ sơ: 02 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
  5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn xin chuyển nhượng dự án Thông tư số 13/2008/TT-BXD ng... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn