Xem mẫu

  1. Chuyển mục đích quyền sử dụng đất đồng thời tách thửa quyền sử dụng đất Thông tin Lĩnh vực thống kê: Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện, thị xã Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng Đăng ký QSDĐ; Cơ quan thuế Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 46 ngày làm việc
  2. Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định + Đối với các Lệ phí địa chính (Đối với phường: 15.000/lần Quyết định số 1. hộ gia đình, cá nhân) + Đối với khu vực 93/2007/QĐ-UBND... khác: 7.500/lần Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND... Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước
  3. Tên bước Mô tả bước Cá nhân có nhu cầu, hoàn chỉnh hồ sơ và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thị xã. Nếu hồ sơ hợp lệ 1. Bước 1 thì được ghi phiếu hẹn, nếu không hợp lệ thì được hướng dẫn thực hiện lại. Đến ngày hẹn, mang biên nhận đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và 2. Bước 2 trả kết quả nhận thông báo thuế và nộp tiền tại Kho bạc Nhà nước (nếu có thông báo thuế). Sau khi hoàn thành nghĩa vụ thuế, nộp lại biên lai thuế cho Bộ 3. Bước 3 phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND huyện, thị xã để nhận kết quả giải quyết. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn xin tách thửa, hợp thửa đất (theo mẫu);
  4. Thành phần hồ sơ 2. Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (theo mẫu); 3. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 4. Sơ đồ trích đo thửa đất Giấy tờ có liên quan chứng minh thuộc diện không phải nộp hoặc được miễn, 5. giảm nghĩa vụ tài chính theo qui định (nếu có) 6. Đơn xin ghi nợ tiền sử dụng đất (nếu người sử dụng đất có nhu cầu) Số bộ hồ sơ: 01 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn xin tách thửa, hợp thửa đất (mẫu Thông tư số 09/2007/TT- 1. 16/ĐK) BTNMT...
  5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (mẫu Thông tư số 09/2007/TT- 2. 11/ĐK) BTNMT... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không