Xem mẫu

  1. Chuyển giao Quỹ nhà ở do đơn vị tự quản cho ngành nhà đất quản lý theo Thông tư 01/BXD-QLN ngày 04/3/1996 của Bộ Xây dựng Thông tin Lĩnh vực thống kê: Nhà ở và công sở Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng, Công ty Quản lý kinh doanh nhà thành phố hoặc Công ty Quản lý nhà quận, huyện và đơn vị trực tiếp chuyển giao. Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân các quận, huyện. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
  2. Thời hạn giải quyết: Sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, Phòng Quản lý nhà thụ lý trình Phó Giám đốc Sở ký văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố. Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước - Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả hồ sơ - Sở Xây dựng (60 Trương Định, phường 7, quận 3). Thời gian nhận và trả hồ 1. Bước 1 sơ: sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; chiều 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến sáng thứ sáu hàng tuần. 2. Bước 2 - Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định, Phòng Quản lý nhà kiểm tra, rà soát hồ sơ và trình Phó Giám đốc Sở ký văn bản kèm
  3. Tên bước Mô tả bước dự thảo Quyết định về việc chuyển giao báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố. - Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định về việc chuyển giao, Phòng Quản lý nhà trình Phó Giám đốc Sở ký văn bản triển khai Quyết định và đề nghị Công ty Quản lý kinh doanh 3. Bước 3 nhà thành phố hoặc Công ty Quản lý nhà quận huyện phối hợp cùng cơ quan chuyển giao nhà và các cơ quan có liên quan thực hiện thủ tục tiếp nhận bàn giao. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Văn bản của cơ quan chủ quản xin chuyển giao nhà (bản chính). 2. Văn bản của cơ quan chủ quản đồng ý chuyển giao (bản chính). 3. Ý kiến cơ quan tài chính xác nhận chuyển giao không thuộc tài sản cố định của Công ty (bản chính) (nếu là nhà do Bộ, ngành Trung ương hoặc Sở,
  4. Thành phần hồ sơ ngành chủ quản của đơn vị chuyển giao). Ý kiến của Ban Chỉ đạo 80 (nay là Ban Chỉ đạo 09) đối với nhà, đất của đơn vị sắp xếp theo Quyết định số 80/2001/QĐ-TTg ngày 24/5/2001 của Thủ 4. tướng Chính Phủ (nay là Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính Phủ) (bản chính). 5. Văn bản bố trí nhà của đơn vị (sao y bản chính). 6. Hộ khẩu của các hộ sử dụng (sao y bản chính). 7. - Bản vẽ hiện trạng nhà (bản sao) hoặc bản vẽ hiện trạng tổng thể mặt bằng. Bản cam kết của người đang sử dụng là chưa được cấp nhà, đất khác (có 8. chính quyền địa phương hoặc cơ quan công tác xác nhận) (bản chính). 9. Xác nhận Quy hoạch của cơ quan có thẩm quyền (bản chính). Số bộ hồ sơ: 03 bộ
  5. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn