Xem mẫu

  1. Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thông tin Lĩnh vực thống kê:Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế địa phương Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
  2. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Theo quy định của từng địa phương, Thông tư 97/2006/TT- 1. thông thường trong khoảng từ BTC ngày... 100.000 đến 200.000 đồng. Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước - Doanh nghiệp tư nhân được chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. 1. - Trong thời hạn 15 ngày làm việc, công ty gửi hoặc nộp hồ sơ chuyển đổi tại cơ quan ĐKKD
  3. Tên bước Mô tả bước - Sau khi nhận được hồ sơ chuyển đổi, cơ quan ĐKKD cấp lại giấy chứng nhận ĐKKD đối với công ty được chuyển đổi Hồ sơ Thành phần hồ sơ Giấy đề nghị chuyển đổi và đăng ký kinh doanh - Điều lệ công ty chuyển đổi. 1. - Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán. - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân Số bộ hồ sơ: 01
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Giấy đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân Thông tư 01/2009/TT- 1. thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành BKH của B... viên. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn