Xem mẫu

  1. Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên Thông tin Lĩnh vực thống kê:Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế. Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế địa phương Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tất cả
  2. TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Theo quy định của từng địa phương, Thông tư 97/2006/TT- 1. thông thường trong khoảng từ BTC ngày... 100.000 đến 200.000 đồng. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở 1. lên khi chủ sở hữu công ty đã góp đủ số vốn vào công ty như đã cam kết.
  3. Tên bước Mô tả bước - Trong thời hạn 15 ngày làm việc, công ty gửi hoặc nộp hồ sơ chuyển đổi tại cơ quan ĐKKD - Sau khi nhận được hồ sơ chuyển đổi, cơ quan ĐKKD cấp lại giấy chứng nhận ĐKKD đối với công ty được chuyển đổi 2. Hồ sơ Thành phần hồ sơ - Giấy đề nghị chuyển đổi - Điều lệ công ty chuyển đổi 1. - Danh sách thành viên và phần vốn góp tương ứng của mỗi thành viên - Hợp đồng chuyển nhượng hoặc giấy tờ xác nhận việc cho, tặng một
  4. Thành phần hồ sơ phần quyền sở hữu của công ty (đối với trường hợp chuyển nhượng, cho, tặng..một phần sở hữu tại công ty) hoặc quyết định của chủ sở hữu công ty về việc huy động thêm vốn góp (đối với trường hợp huy động thêm vốn góp). Số bộ hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn