Chuyên đề chấm thi trắc nghiệm trên điện thoại

  • 27/11/2018 05:57:06
  • 89 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Chấm thi trắc nghiệm nay đã có trên smartphone ( điện thoại) các thầy cô sẽ nhàn hơn nhiều dành thời gian để soạn giáo án cho các em học sinh thân yêu. Mời các bạn tham khảo!

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 2.85 M, số trang : 69

Xem mẫu

Chi tiết

Gi¸o viªn: Lª Trung Kiªn<br /> THPT NguyÔn Du Thanh Oai Hµ Néi<br /> <br /> https://www.facebook.com/letrungkienmath<br /> https://sites.google.com/site/letrungkienmath<br /> <br /> PhÇn 1: So¹n bµi thi tr¾c nghiÖm b»ng Mcmix<br /> 1. Cµi ®Æt<br /> Tải phần mềm mcmix và cài đặt<br /> <br />

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ