Chương trình bồi dưỡng phương pháp giảng dạy tiếng Anh dành cho giáo viên cao đẳng và đại học không chuyên ngữ

  • 30/08/2018 05:09:45
  • 47 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Tài liệu Chương trình bồi dưỡng phương pháp giảng dạy tiếng Anh dành cho giáo viên cao đẳng và đại học không chuyên ngữ có bố cục 5 phần, gồm: Giới thiệu chung về chương trình; cơ sở xây dựng chương trình; đối tượng, mục tiêu và phương pháp xây dựng chương trình; nội dung chương trình; tài liệu tham khảo.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 8.38 M, số trang : 31 ,tên

Xem mẫu

Chi tiết

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ