Xem mẫu

 1. CHƯƠNG II TUYÊN BỐ ViỄN CẢNH & SỨ MỆNH MBA LÊ THÀNH HƯNG
 2. MỤC TIÊU  Quản  trị  chiến  lược  nhằm  thõa  mãn các bên hữu quan  Tuyên bố viễn cảnh và sứ mệnh  Ý  nghĩa  của  viễn  cảnh  và  sứ  mệnh  Bản tuyên bố viễn cảnh  Sứ mệnh MBA LÊ THÀNH
 3. MỤC TIÊU Các  vấn  đề  về  mục  tiêu  dài  hạn và ngắn hạn  Chiến lược và đạo kinh doanh  Trách nhiệm xã hội của công ty   Mục tiêu SMART. MBA LÊ THÀNH
 4. MỤC TIÊU    “Chúng ta sẽ cần có những lãnh  đạo  có  khả  năng  biết  những  gì  thật  sự  quan  trọng  cho  tổ  chức  về  lâu  dài.  Họ  có  một  giấc  mơ,  một  sứ  mệnh,  một  ý  đồ  chiến  lược  –  bạn  muốn  gọi  nó  là  gì  cũng được”.        Warren  Bennis  (2003),  “Trở  thành  lãnh  đạo  của  các  lãnh  đạo”, Tư duy lại tương lai”. MBA LÊ THÀNH
 5. QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC NHẰM THÕA MÃN CÁC BÊN HỮU QUAN ­  Các  bên  hữu  quan  là  các  cá  nhân  hay  nhóm  hoạt  động, và chịu tác động của các kết cục chiến lược, họ  có quyền đòi hỏi đối với thành tích của doanh nghiệp. ­  Các  bên  hữu  quan  của  một  công  ty  có  thể  chia  thành  các  bên  hữu  quan  bên  trong  và  các  bên  hữu  quan bên ngoài. ­ Các bên hữu quan bên trong là các cổ đông, cán bộ  nhân viên bao gồm: các giám đốc điều hành, các nhà  quản trị khác và các thành viên ban quản trị MBA LÊ THÀNH
 6. QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC NHẰM THÕA MÃN CÁC BÊN HỮU QUAN Các bên hữu quan bên ngoài Đóng góp Công ty - Khách hàng Sự khích lệ - Nhà cung cấp Đóng góp - Chính phủ - Công đoàn Các bên hữu quan bên trong -Cộng đồng địa phương - Cổ đông - Công chúng - Nhân viên - Nhà quản trị - Thành viên ban quản trị Hình 2.1: Các bên hữu quan MBA LÊ THÀNH
 7. QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC NHẰM THÕA MÃN CÁC BÊN HỮU QUAN Tất cả các bên hữu quan Mỗi công ty phải Các bên hữu quan đều ràng buộc trong mối thực hiện các đòi bên ngoài gồm tất quan hệ với công ty. Mỗi hỏi này qua việc cả các nhóm và nhóm hữu quan cung cấp xây dựng chiến các cá nhân khác cho tổ chức các nguồn lược của mình, nếu mà có một số lực quan trọng, và qua không họ sẽ không quyền đòi hỏi trao đổi họ kỳ vọng các tranh thủ được sự nhất định với công lợi ích của mình được ủng hộ của bên ty. thõa mãn. hữu quan. MBA LÊ THÀNH
 8. QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC NHẰM THÕA MÃN CÁC BÊN HỮU QUAN 1 Nhận dạng các bên hữu quan 2 5 Nhận diện các lợi ích và Nhận diện các thách liên quan của mỗi bên thức chiến lược gây ra 3 4 Nhận diện những gì các Nhận diện các bên hữu quan bên hữu quan yêu cầu có tầm quan trọng nhất đến tác động lên tổ chức với triển vọng của tổ chức MBA LÊ THÀNH
 9. Vision Strategy  Mission Criteria  Strategy   Operation   Operation The strategy should deliver the criteria for the operation….. to check whether its decisions are in line with the strategy MBA LÊ THÀNH
 10. TẦM NHÌN ♦ Tầm nhìn mang ý nghĩa của một tiêu chuẩn tuyệt hảo, một điều lý tưởng. ♦ Tầm nhìn ám chỉ một sự lựa chọn có giá trị. Có tính chất của sự độc đáo, ám chỉ đến việc tạo ra một điều gì đó đặc biệt. ♦ Tầm nhìn định hướng cho tương lai, một hoài bão, những điều mà tổ chức muốn đạt, một bức tranh sinh động có thể xảy ra trong tương lai. • Tiềm năng con người – Hội tụ tia sáng không bị khúc xạ • Phản ánh tình cảm, xúc cảm con người về tổ chức, công việc • Chất keo kết dính con người cùng môi trường làm việc với nhau trong nỗ lực và giá trị chung •Tạo ra nguồn cảm hứng bất tận và cách suy nghĩ mới, kết tinh trên nhiều phương diện. Được phát biểu rất ngắn, Hướng về không gian dễ hiểu, dể nhớ và thời gian MBA LÊ THÀNH
 11. Phát triển một tầm nhìn chiến lược Tầm nhìn như là một bản đồ chỉ ra lộ trình một công ty dự định để phát triển và tăng cường các hoạt động kinh doanh của nó. Nó vẽ ra một bức tranh về nơi mà công ty muốn đến và cung cấp một sự chỉ dẫn hợp lý cho việc đi đến đó  Tập trung làm sáng tỏ  Phương hướng tương lai của công ty  Những thay đổi về sản phẩm, khách hàng, thị trường và công nghệ của công ty để hoàn thiện • Vị thế thị trường hiện tại • Triển vọng tương lai MBA LÊ THÀNH
 12. Các yếu tố quan trọng của một tầm nhìn chiến lược  Vạch ra những khát vọng mạnh mẽ của quản trị đối với  doanh nghiệp  Phác thảo một đường đi của chiến lược cho tương lai “ Nơi mà chúng ta sẽ đến?”  Hướng dẫn cho các nỗ lực của nhân viên phục vụ cho  mục tiêu chung   Tạo ra một sự đồng tâm, nhất trí về những chí hướng  chung của tổ chức  Là đặc trưng phân biệt của một tổ chức cụ thể  Tránh việc sử dụng ngôn ngữ chung  Tạo ra những cảm xúc mạnh  Thách thức, lo lắng, bồn chồn MBA LÊ THÀNH
 13. Những đặc tính của một phát biểu tầm nhìn có hiệu quả  Sinh  động:vẽ  một  bức  tranh  về  hình  dạng  của  công  ty,  vị  trí  thị  trường  mà  nó  mong  đợi  để  có  thể  định  hướng  tốt  cho  các  nỗ  lực  hiện tại của quản trị.  Định hướng: chỉ ra con đường và nơi đến, loại hình kinh doanh và  chiến lược sắp tới của công ty  Trọng tâm:đủ mức cụ thể để cung cấp cho nhà quản lý những sự  hướng dẫn cho việc ra quyết định và phân bỗ nguồn lực  Linh hoạt:có khả năng thay đổi nếu như các sự kiện và tình huống  thay đổi  Khả thi: nằm trong phạm vi những gì công ty có thể mong đợi một  cách hợp lý để đạt được trong khoảng thời gian đó  Thèm muốn:nó hấp dẫn lợi ích lâu dài của các stakeholders và đặc  biệt là các cổ đông, nhân viên và khách hàng của công ty.  Dễ dàng để truyền đạt: có thể giải thích ít hơn 10 phút và tốt nhất  có thể phát biểu thành một câu sologan đơn giản, dễ nhớ MBA LÊ THÀNH
 14. Những lỗi thường gặp trong phát biểu tầm nhìn  Sự thiếu cụ thể: về nơi mà công ty muốn đến hoặc loại hình công  ty muốn hình thành  Sự mơ hồ : không cung cấp sự chỉ dẫn có hay không hoặc cách  mà  quản  trị  dự  định  thay  đổi  trọng  tâm  của  các  sản  phẩm,  thị  trường, khách hàng và công nghệ của công ty  Thiếu sức mạnh động viên  Không phân biệt: có thể ứng dụng cho bất kỳ công ty nào  Quá tự tin: cho rằng là đi đầu thế giới, tốt nhất, sự lựa chọn đầu  tiên của khách hàng…  Quá  chung  chung:  không  giúp  để  nhận  dạng  hoạt  động  kinh  doanh hoặc ngành công nghiệp cần thực hiện trong tương lai.  Quá rộng: nó không thực sự chỉ ra những cơ hội quan trọng mà  quản trị cần lựa chọn để theo đuổi MBA LÊ THÀNH
 15. ◊ A world in which there would be a  Windowns­based personal computer  on every desk. ◊ A world in which Windowns­based  software  can  be  found  on  any  computing  device,  from  PCs  and  ……… servers  to  videogame  consoles                  –          (Xbox),  cell  phones,    and  hand­held  Jack  Welch,  former  computers.     .                    CEO GE Bill Gates ( Microsoft). ……………..                                  Sam Walton,Walmart’ founder MBA LÊ THÀNH
 16. Tầm nhìn của Exelon Một công ty, một tầm nhìn. Exelon cố gắng xây dựng một hệ thống giá trị hiếm có bằng cách trở thành một công ty điện và khí đốt tốt nhất và có khả năng sinh lợi ổn định nhất ở Mỹ. để thành công, chúng ta phải . . . Sống với các lời cam kết của chúng ta . . . Thực hiện ở các cấp độ tốt nhất thế giới . . . Đầu tư trong những ngành vững chắc . . . MBA LÊ THÀNH
 17. Các ví dụ về tầm nhìn chiến lược Red Hat Linux Để mở rộng vị thế của chúng ta như là một linux được tin tưởng nhất  và là nhà cung cấp nguồn mở đến các công ty. Chúng ta hướng sự  phát triển thị trường của Linux thông  qua dãy trọn vẹn phần mềm  red  hat  Linux  doanh  nghiệp,  một  một  nền  tảng  quản  trị  internet  hùng mạnh, và hệ thống dịch vụ và hỗ trợ kết hợp. Wells Fargo Chúng tôi muốn làm hài lòng tất cả các nhu cầu tài chính của khách  hàng chúng tôi, giúp họ thành công về mặt tài chính, là một nhà cung cấp các dịch  vụ tài chính hàng đầu trong mỗi thị trường của chúng ta và được  biết như là một trong những công ty lớn nhất ở Mỹ. MBA LÊ THÀNH
 18. Các ví dụ về tầm nhìn chiến lược Wyeth Tầm  nhìn  của  chúng  ta  hướng  dẫn  con  đường  tới  một  thế  giới  sức  khỏe hơn. Thông qua việc thực hiện tầm nhìn này ở mỗi cấp độ  của tổ chức, chúng ta sẽ được nhận ra bởi các nhân viên, khách  hàng và các cổ đông của chúng ta như là một công ty dược phẩm  tốt  nhất  thế  giới,  đưa  đến  giá  trị  cho  tất  cả.    Chúng  ta  sẽ  hoàn  thành được điều này bằng cách:  Dẫn  đầu  thế  giới  về  đổi  mới  bằng  cách  kết  hợp  các  công  nghệ  dược, sinh học và vaccines  Tạo  ra  những  điểm  độc  đáo  về  chất  lượng  và  sự  tuyệt  hảo  về  cách thức mà chúng ta thực hiện các công việc  Thu hút, phát triển và động viên những người tốt nhất  Không ngừng tăng trưởng, hoàn thiện hoạt động kinh doanh của  chúng ta MBA LÊ THÀNH
 19. Các ví dụ về tầm nhìn Intel Tầm nhìn của chúng ta: đạt đến một tỷ máy tính được kết nối khắp thế giới, hàng triệu máy chủ, và hàng ngàn tỷ đô la về thương mại điện tử. Sứ mạng cốt lõi của Intel hiện nay là trở thành một nhà cung cấp các khối thiết bị làm sẳn (building block supplier) cho hệ thống kinh tế Internet và thúc đẩy các nỗ lực để làm cho Internet trở nên hữu ích hơn. Sự kết nối là hiện tại. Nói một cách đầy đủ hơn sứ mạng của chúng ta là giúp để mở rộng năng lực tiềm tàng của công nghệ nền tảng máy tính cá nhân và Internet…cho đến nay chúng ta chỉ mới chứng kiến bước đầu của sự phát triển các công nghệ kỹ thuật số. MBA LÊ THÀNH
 20. Các ví dụ về phát triển tầm nhìn General Electric Chúng  ta  sẽ  trở  thành  người  số  1  hoặc  số  2  trong  tất  cả  các  thị  trường  mà  chúng  ta  phục  vụ, và cách mạng hóa công ty này để có được  tốc độ và sự nhanh nhẹn của một công ty nhỏ. MBA LÊ THÀNH