Xem mẫu

 1. Chương 6: Các thiết bị Logic lập trình được  Bộ nhớ bán dẫn  Bộ nhớ bảng  Programmable Logic device  Thiết kế hệ thống số dùng ROM  Cấu trúc nội của ROM Khoa KTMT Vũ Đức Lung 1
 2. Bộ nhớ bán dẫn Khoa KTMT Vũ Đức Lung 2
 3. Bộ nhớ bảng  Ðịa chỉ A: 0
 4. Programmable Logic device  PLD: tên gọi tổng quát của một IC số có thể lập trình được để thực hiện các hàm logic khác nhau.  Các thiết kế dùng PLD có các ưu điểm sau: – Tăng khả năng tích hợp. – Công suất thấp. – Tăng độ tin cậy. – Giá thành thấp. – Dễ sử dụng. – Dễ dàng thay đổi. Khoa KTMT Vũ Đức Lung 4
 5. Thiết kế hệ thống số dùng ROM  ROM- mạch tổ hợp có m ngõ vào và n ngõ ra A0 D0 A1 D1 Ngõ vào Ngõ ra A2 D2 . . . . . . Am-2 Dn-2 Am-1 Dn-1 Khoa KTMT Vũ Đức Lung 5
 6. Tổ chức bộ nhớ Khoa KTMT Vũ Đức Lung
 7. Illustration of the write operation Khoa KTMT Vũ Đức Lung
 8. Illustration of the read operation. Khoa KTMT Vũ Đức Lung
 9. Dùng ROM thực hiện hàm Logic  Có thể dùng ROM như bất cứ phần tử logic tổ hợp nào  ROM là bộ nhớ không bốc hơi (nonvolatile memory) vì nội dung của nó vẫn giữ được ngay cả khi không cấp điện  Ví dụ: Khoa KTMT Vũ Đức Lung 9
 10. Dùng ROM thực hiện hàm Logic (tt)  Ví dụ 2: Dùng ROM đề thực hiện hàm nhân nhị phân không dấu cho 2 số nhị phân 4 bit.  Sử dụng ROM 28 x 8 (256 x 8) với kết nối như hình sau: Khoa KTMT Vũ Đức Lung 10
 11. Dùng ROM thực hiện hàm Logic (tt)  Nội dung ghi ROM của ví dụ 2 Khoa KTMT Vũ Đức Lung 11
 12. Cấu trúc nội của ROM  ROM 8x4 giải mã một chiều Đường từ (word line) 0001 Các MOS ROM thường dùng transistor thay cho diode Đường bit (bit line) Khoa KTMT Vũ Đức Lung 12
 13. Cấu trúc ROM với giải mã hai chiều  xây dựng một ROM 128x1 Ưu điểm: - Giảm tính phức tạp việc giải mã - ROM có một kích thước vật lý gần vuông Khoa KTMT Vũ Đức Lung 13
 14. ROM 32Kx8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 Khoa KTMT Vũ Đức Lung 14
 15. Các kiểu ROM thương mại Ghi 1 lần, công suất cao, mật độ thấp Khoa KTMT Vũ Đức Lung 15
 16. Các ngõ vào điều khiển và định thì ROM . . . . . . . . Khoa KTMT Vũ Đức Lung 16
 17. PLD tổ hợp (Combinational PLD)  Dãy Logic lập trình được (PLA)  Có hai loại PLA – PLA lập trình mặt nạ (Mask programmable): được lập trình lúc chế tạo (tương tự PROM) – PLA lập trình trường (field programmable) có các nối kết cầu chì (fusible link) có thể làm đứt để lưu trữ các mẫu trong các dãy AND và OR. Khoa KTMT Vũ Đức Lung 17
 18. Dãy Logic lập trình được (PLA)  Ví dụ PLA 4x3 với 6 số hạng tích Khoa KTMT Vũ Đức Lung 18
 19. PLD tổ hợp (Combinational PLD)  Logic dãy lập trình được PAL (Programmable Array Logic) Khoa KTMT Vũ Đức Lung 19
 20. Khoa KTMT Vũ Đức Lung 20