Xem mẫu

  1. ĐiỆN THOẠI VÀ ỨNG DỤNG
  2. Các loại điện thoại
  3. Các ứng dụng của điện thoại • Trao đổi giọng nói • Tích hợp âm thanh, trả lời tự động • Kết nối internet • Hệ thống mạng dùng điện thoại • …
nguon tai.lieu . vn