Xem mẫu

 1. 1
 2. NỘI DUNG 2
 3. 1. NGUYÊN TẮC HẠCH TOÁN Thống nhất đơn vị tiền tệ: VND. Sử dụng đồng ngoại tệ để ghi sổ phải được sự 1 cho phép của BTC Sử dụng đồng ngoại tệ phải quy đổi ra 2 VND theo tỷ giá giao dịch thực tế hoặc tỷ giá giao dịch bình quân liên NH Hạch toán vàng, bạc, kim khí quý, đá quý ở tài khoản tiền mặt phải tính ra tiền 3 theo giá thực tế (trừ các DN kinh doanh vàng Bạc, kim khí quý, đá quý) 3
 4. 2.1. MÔ HÌNH HÓA HOẠT ĐỘNG THU TIỀN MẶT 4
 5. 2. MÔ HÌNH HÓA HOẠT ĐỘNG THU, CHI TIỀN MẶT 5
 6. 2.2. MÔ HÌNH HÓA HOẠT ĐỒNG CHI TIỂN MẶT 6
 7. 3. MÔ HÌNH HÓA HOẠT ĐỘNG THU CHI TIỀN GỬI 7
 8. 3.1. MÔ HÌNH HÓA HOẠT ĐỘNG THU TIỀN GỬI 8
 9. 3.2. MÔ HÌNH HÓA HOẠT ĐỘNG CHI TIỀN GỬI 9
 10. 4. THỰC HÀNH TRÊN PHẦN MỀM KẾ TOÁN 10
 11. 4.1. QUY TRÌNH XỬ LÝ TRÊN PHẦN MỀM 11
 12. 4.1. QUY TRÌNH XỬ LÝ TRÊN PHẦN MỀM 12
 13. 4.2. KẾ TOÁN TIỀN MẶT TẠI QUỸ 4.2.3. Nhập chứng từ vào PMKT 13
 14. 4.2.1. SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIỀN MẶT 14
 15. 4.2.2. CÁC CHỨNG TỪ ĐẦU VÀO LIÊN QUAN • Chứng từ gốc liên quan đến thu chi tiền mặt:  Phiếu thu  Phiếu chi  Bảng kiểm kê quỹ  Giấy đề nghị thanh toán tiền tạm ứng  Giấy đề nghị tạm ứng … • Chứng từ gốc liên quan đến thanh toán:  Hóa đơn bán hàng  Hóa đơn mua hàng … 15
 16. MẪU PHIẾU THU 16
 17. MẪU PHIẾU CHI 17
 18. 4.2.3. NHẬP CHỨNG TỪ VÀO PMKT Chọn đến hân hệ Quỹ 18
 19. LẬP PHIẾU THU Thông tin chung Thông tin chi tiết 19
 20. LẬP PHIẾU CHI 20
nguon tai.lieu . vn