Xem mẫu

  1. Chuỗi thức ăn là một dãy gồm nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau, loài đứng trước là thức ăn của loài đứng sau. Mỗi loài được coi là một mắt xích trong chuỗi thức ăn, vừa là sinh vật tiêu thụ mắt xích phía trước nhưng cũng bị sinh vật mắt xích phía sau tiêu thụ.
  2. Các chuỗi thức ăn dày đặc tạo nên các mạng lưới thức ăn Ví dụ của chuỗi thức ăntrong hồ Swedish. Chim ưng biển ăn Cá chó, cá chó ăn perch, con perch ăn Cá mương Âu, cá mương Âu ăn tôm. Tuy không được đưa ra, gốc của chuỗi thức ăn trong hồ Swedish là các loại thực vật tự dưỡng nổi.
  3. . Ví dụ : cỏ->thỏ->sói Phân loại Trong chuỗi thức ăn, có 3 loại sinh vật gồm: Sinh vật sản xuất Đây có thể coi là sinh vật bắt đầu của chuỗi thức ăn vì nó trực
  4. tiếp tạo ra chất hữu cơ từ chất vô cơ. Nó còn được gọi là sinh vật tự dưỡng hay sinh vật cung cấp. Trong nhóm sinh vật tự dưỡng lại chia làm hai loại: một loại sử dụng năng lượng của ánh sáng mặt trời để tổng hợp chất hữu cơ còn một loại sử dụng nguồn năng lượng từ các phản ứng hóa học. Ví dụ: cây xanh, một loài tảo, vi khuẩn ... Sinh vật tiêu thụ Là những sinh vật dị dưỡng (không tự tổng hợp được chất hữu cơ) phải lấy chất hữu
  5. cơ bằng cách tiêu thụ sinh vật dị dưỡng hoặc các sinh vật tự dưỡng. Sinh vật phân hủy Là vi khuẩn dị dưỡng hoặc nấm phân hủy chất hữu cơ thành vô cơ.