Xem mẫu

  1. Chùa Hoa Sơn, nơi lưu giữ 18 sắc phong đời nhà Nguyễn (QNĐT) - Chùa Hoa Sơn nằm tại thôn Thanh An, xã Nghĩa Phú, huyện Tư Nghĩa. Tại ngôi chùa này, hiện còn lưu giữ những báu vật lịch sử - đó là 18 sắc phong của triều đình nhà Nguyễn tấn phong nhân thần cho những bậc có công khai quốc, mở rộng bờ cõi về phương Nam. Sắc phong được lưu giữ trong chùa Theo Đại đức Thích Như Tiến, ngay từ những ngày đầu về nhậm chức trụ trì chùa Hoa Sơn, ông đã được người dân địa phương phó thác trọng trách bảo quản và giữ gìn 18 tờ sắc phong để truyền lại cho con cháu đời sau.
  2. Các sắc phong được lưu giữ cẩn thận nên vẫn còn mới Do được bảo quản cẩn thận, những tờ sắc phong này vẫn giữ được màu sắc nguyên vẹn, dù đã trải qua hàng trăm năm tuổi. 18 sắc phong lưu giữ tại chùa, hiện có các sắc phong đời vua Thiệu Trị, vua Tự Đức, vua Đồng Khánh, vua Duy Tân và vua Minh Mạng. Nội dung phong là phong “nhân thần” cho những vị quan có công khai phá vùng đất phương Nam gồm: Quang Chiếu Vương, tức Mai Đình Dõng - người được chúa Nguyễn Hoàng giao nhiệm vụ trấn giữ vùng đất Quảng Nam từ năm 1571 đến năm 1602, Lương Văn Chánh, người có công khai mở vùng đất Phú Yên vào năm 1611. Toàn bộ 18 sắc phong được lưu giữ, có giá trị như những trang sử, nội dung nhắc nhở thế hệ mai sau không quên ân đức các bậc tiền nhân một thời đi mở cõi.
nguon tai.lieu . vn