Xem mẫu

  1. CH A B NH V I TR NG GÀ VÀ M T ONG Xung quanh ta có nhi u th c ăn tr thành v thu c quý. Nhân dân ta thư ng dùng m t ong, ngh , tr ng gà làm thu c ch a b nh. Nhưng k t h p 3 th thành bài thu c đ ch a nhi u b nh thì còn nhi u ngư i chưa bi t. B n hãy áp d ng kinh nghi m sau đ ch a tr khi ngư i nhà có b nh. Y h c Đông phương cho r ng b nh là s m t cân b ng khí huy t, âm dương c a cơ th ho c c a m t b ph n cơ quan t ng ph nào đó. Nguyên nhân c a b nh do bên ngoài: tà khí l c dâm (phong, hàn, th , th p, táo, h a) b t thư ng gây nên.
  2. K t h p m t ong, ngh , tr ng gà v i nhau, chúng ta s có v thu c ch a tr ư c nhi u th b nh r t hi u nghi m - Do bên trong, thu c n i thương tình chí quá hưng ph n ho c c ch : h , n , ưu, tư, bi, kinh, kh ng (th t tình). - Do b ánh, té, ngã, va ch m thương tích. Do ó trong i u tr ã có các khoa ngo i c m, n i khoa và ngo i khoa. Các bác sĩ, th y thu c thư ng dùng thu c hóa dư c, th o dư c, thu c tiêm, thu c u ng và gi i ph u (m x thương tích). Ngày nay ngày càng nhi u ngư i dùng th c ăn ch a b nh g i là “th c li u pháp” ho c “th c dư ng li u pháp” phòng b nh. - Theo ông y, m t ong có v ng t, mùi thơm, tính m, b tỳ v , nhu n táo, tr ho, gi i c, gi m au, sát khu n, nhu n tràng. Làm thu c b ngũ t ng, tăng cư ng th l c toàn thân cho ngư i l n, tr em, ngư i au i tràng – d dày, i ti n táo k t, an th n, ch a suy như c th n kinh, ho khan, viêm h ng, gi i c c av ô u. Ngày dùng t 20-50g và có th t i 100-150g. Dùng ngoài ch thành thu c m ho c dùng riêng m t ong băng bó v t thương, p lên v t loét, m n nh t. Ngư i ta còn dùng n c ong ch a th p kh p, viêm tim do th p, sưng cơ kh p, viêm khí qu n, nh c u, tăng huy t áp giai o n 1 và 2. Dùng sáp ong ch a trĩ ra máu m , ung nh t, ch a b ng l a. - Ngh có v ng cay, tính m vào 2 t ng can và tỳ. Có tác d ng phá huy t, thông kinh, hành khí, ch th ng, ch a ph n kinh b , au máu do huy t gây au b ng, d trư ng au, d dày au.
  3. - Tr ng gà: Lòng tr ng có nhi u ch t m t o ra phospho và s t. Trong 30g lòng có 7g anbumin, 15g m , 67mg canxi, 226mg phospho, 3,5g s t. Giá tr dinh dư ng lòng tr ng cao hơn lòng tr ng, r t c n cho ngư i lao ng trí óc và nh ng ngư i suy như c th n kinh. Theo ông y: Tr ng gà v m n tính l nh, làm yên 5 t ng, b khí huy t, mát c h ng, an thai, tr ho hen, ki t l , ng thai, b dư ng làm sinh d dàng, khi ăn b dư ng thì lu c h ng ào (lòng còn s n s t) m i ngày m t qu là . K t h p 3 th thành bài thu c ch a ư c nhi u ch ng b nh nói trên. Sau ây xin gi i thi u cách dùng ngh , tr ng gà, m t ong ch a m t s b nh. M t s b nh m n tính th hư hàn: - B nh thu c tâm: au t c ng c, thi u máu, m t xanh vàng. - B nh thu c ph : Hen suy n, viêm ph qu n m n, ho lâu ngày, viêm h ng h t, ho lao, ph i có nư c, c m l nh. - B nh thu c can th n: Viêm a kh p, au kh p g i, b nh gút, au vai c gáy, tay chân l nh thư ng xuyên, au lưng, y u sinh lý. - B nh thu c tiêu hóa: Bi ng ăn, g y m s t cân, au d dày. Viêm i tràng m n. au gan vàng da, trĩ. - B nh th n kinh: Suy như c cơ th , th n kinh, au u m t ng . - B nh ph khoa: Kinh nguy t không u, rong kinh, au b ng kinh khí hư b ch i, sa t cung. - Các b nh khác: M n, l loét da, viêm xoang, viêm tai có m , viêm h ng, viêm mũi d ng, r ng tóc, tóc b c s m.
  4. Bài thu c: Ngh vàng 1 c b ng ngón chân cái, tr ng gà ta m i , b lòng tr ng l y lòng , 1 qu ; m t ong r ng là t t nh t. Cách ch : R a s ch ngh , c o v , giã nh , cho vào ít nư c sôi, l c l y nư c ngh , b xác, cho lòng tr ng gà và 2 thìa cà phê m t ong em chưng cách th y, khi chín như bánh bông lan, ăn r t ngon. Nên ăn lúc 8-9 gi t i, ngày ăn 1 l n, ăn li n, nam ăn 7 ngày, n ăn 9 ngày là m t t i u tr . Chưa h t b nh thì sau 7 ngày l i ăn ti p, khi th y b nh kh i thì thôi. N u ăn 3 t mà chưa kh i b nh thì ngh m t tháng l i ăn ti p như các t trư c.
nguon tai.lieu . vn