Xem mẫu

 1. CHỮ KÝ SỐ & ỨNG DỤNG TRINH THANH – TOMICA.VN 090 868 1359
 2. Tôi có 30 phút để trao đổi cùng quý vị • Nói qua về chứng chỉ số, chữ ký số • Doanh nghiệp & ứng dụng của chữ ký số • Tương lai của chữ ký số • Lưu trữ & sử dụng • Lý do để tin cậy & lựa chọn
 3. Sự phát triển của CNTT & Internet • Tạo ra sự thay đổi mang tính cách mạng trong : – Quản lý – Lưu trữ – Tìm kiếm – Thương mại – Trao đổi thông tin – Công cụ hỗ trợ • Cho mọi lĩnh vực, và ở phạm vi toàn cầu • Tuy nhiên …
 4. •Xem trộm thông tin giao dịch.. • Thuật toán mã hóa bất thông điệp.. •Thay đổi nội dung •Giả mạo, Fishing đối xứng RSA(Rivest, Shamir,công phá1977) virus, Trojans •Tấn Adleman, hoại, •Đánh cắp dữ liệu và mật khẩu… Các nhà khoa học,các tổ chức công nghệ và các quốc gia đã góp phần phát minh, xây dựngtrên Internet cóPKItoàn? Nhưng giao dịch nên hạ tầng an trong đó có chứng chỉ số.
 5. Chứng chỉ số • Chứng chỉ số là một tệp tin điện tử dùng để xác minh danh tính một cá nhân, một máy chủ, một công ty... trên Internet. Nó giống như bằng lái xe, hộ chiếu, chứng minh thư hay những giấy tờ xác minh cá nhân. • Được cấp bởi nhà Cung cấp chứng thực số (CA)
 6. Chữ ký số Chữ ký số cho mỗi lần ký được tạo bởi chứng chỉ số của bạn. Chữ ký số giải quyết tốt nhất mọi vấn đề an toàn trong giao dịch trong môi trường Internet và còn được ứng dụng vào nhiều lĩnh vực bảo mật cao khác HẠ TẦNG PKI
 7. Đặc điểm chính của chữ ký số Bảo mật dữ liệu (Mã hóa) Xác thực danh tính (Chống giả mạo) http://digiworldhanoi.vn
 8. Đặc điểm chính của chữ ký số Toàn vẹn dữ liệu (Đảm bảo tính chính xác của dữ liệu, chống giả mạo) Chống chối bỏ trách nhiệm (Bảo vệ quyền lợi cho người ký, người thi hành)
 9. Public Key Hàng loạt câu hỏi ? Private Key Serial Number xxxxx: Validity: Nov.08,1997 - Nov.08,1998 User Organization CA - Ref.,LIAB.LTD(c)96 Organizational Unit = Digital ID Class 2 -Chelmsford Public Key: ie86502hhd009dkias736ed55e wfgk98dszbcvcqm85k309nvii dywtoofkkr2834kl Status: Signed By: VeriSign, Inc.: Certificate Authority
 10. Chỉ cần 1 chứng chỉ số duy nhất
 11. Để ký lên các nội dung giao dịch B2G (Hành chính công mức 3) CƠ QUAN HẢI THUẾ SƠ, BAN QUAN NGHÀNH BH LAO ĐỘNG DOANH NGHIỆP TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG BH Y TẾ QH &XÂY AN TOÀN THỰC PHẦM DỰNG
 12. Cũng như mọi giao dịch B2B Giao dịch Booking chứng khoán Giao dịch Ngân hàng Thanh toán hóa đơn Internet E-Commerce Đấu giá, đấu Doanh nghiệp thầu Hợp đồng điện tử
 13. •Window Logon •Web Authentication •VPN •Single Sign On •OutLook •Chứng thực web server •Bảo vệ bản quyền tài sản số hóa… Cho các ứng dụng bảo mật nội bộ trong doanh nghiệp …
 14. Tương lai của chứng chỉ số (chữ ký số) http://digiworldhanoi.vn
 15. Trên thế giới? PKI in Asia PKI available in all of Asia Asian Pacific area PKI CA Public Key Infrastructure Verification of digital signature issuance of certificate e-Transaction Promote Interoperability between each CAs
 16. Việt nam? Chính phủ điện tử, CMND điện tử.. e-Business Thương mại điện tử Dịch vụ ứng dụng hành chính điện tử Hạ tầng PKI Hành lang pháp lý
 17. http://digiworldhanoi.vn Đăng ký, Lưu giữ, Sử dụng?
 18. CA (Tổ chức cấp chứng chỉ số) Đăng ký Public Key Private Key
 19. Dạng tập tin lưu trong máy tính (Soft Token) Lưu trữ USB Token Thẻ thông minh + Đầu đọc
 20. Sử dụng