Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com tài : CHÚ CÁ ÁNG YÊU Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I.M C ÍCH YÊU C U : - Tr bi t c i m c trưng c a cá nư c ng t , bi t giá tr dinh dư ng c a cá iv i i s ng con ngư i - Thông qua ho t ng phát tri n kĩ năng s ng : bi t chăm sóc, b o v h cá. - C ng c kĩ năng t o hình : c t dán, g p, v màu nư c.Kĩ năng di n t ngôn ng , ph i h p nhóm, v n ng theo nh c II. CHU N B : - H cá - Tranh cá nư c ng t - Videoclip v s sinh s n c a cá - Nh c “ Cá vàng bơi” - Gi y, NVL m - Màu nư c, h dán III. TI N HÀNH : 1. Ho t ng 1 : - Cô cho tr nghe bài vè v cá - Cô àm tho i v i tr : + bé ây là con gì ? S ng âu? + Nó thích ăn gì ? 2. Ho t ng 2: - Bé quans át cá trê..và nêu m t s c i m v cá mà bé bi t Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Cho bé xem tranh thêm 1 loài cá khác - c bài thơ:” Cá mè ăn n i” 3. Ho t ng 3: - Cho tr xem phim v s sinh s n c a 1 loài cá nư c ng t - Tr chia làm 2 nhóm, l n lư t s p x p quá trình sinh s n c a cá theo phim ã xem. 4. Ho t ng 4: - Tr dùng NVL m và gi y t o hình con cá, g n lên băng gi y - Hát và v n ng bài : Cá vàng bơi - Tr dùng dây n i l i t o thành h cá và chơi câu cá Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
nguon tai.lieu . vn