Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com CH : B N THÂN C A BÉ TÀI : BÉ LÀM UB P Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M C ÍCH YÊU C U : - Tr bi t phân bi t các nhóm th c ph m c n thi t cho cơ th .Bi t ư c t m quan tr ng c a các ch t dinh dư ng i v i cơ th bé - Tr nh n tên các ch t dinh dư ng qua l i nói và ch vi t - Làm quen v i cách ch bi n m t s món ăn ơn gi n: salat tr n, mì tr n… - Giáo d c tr quý tr ng th c ăn, hi u t m quan tr ng c a th c ph m i v i cơ th tr II. CHU N B : - Máy vi tính, màn chi u - Logo th c ph m c a các nhóm ch t - Salat, cà chua bi, nho khô, táo, lê, dâu, th t xông khói, s t mayone - Mì tr ng, nư c tương, th t b m s t cà chua - Bàn gh , khăn tr i bàn III. TI N HÀNH: 1. Ho t ng 1 : Trò chơi v i các ch t dinh dư ng Cho tr chơi trò chơi i tìm th c ph m v i máy vi tính Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Cách chơi: +Tr kích chu t s xu t hi n nh ng th c ph m và kèm theo câu h i: nh ng th c ph m này giàu ch t dinh dư ng gì? Bé hãy chu n b m t b a ăn ch t, tr tr l i câu h i ó, tr t ch n các món ăn chu n b m t b a ăn có 4 nhóm th c ph m 2. Ho t ng 2 : u b p kì tài M i tr ch n m t logo th c ph m sau ó t chia nhóm theo logo ã ch n Nhóm 1: Ch t m : th t gà, heo, bò… Nhóm 2: Ch t béo : d u, m … Nhóm 3: Ch t b t ư ng : bánh mì, ư ng, k o… Nhóm 4: vitamin và khoáng ch t : rau, c qu … M i tr s nh n bi t logo mình ch n thu c nhóm ch t nào và v úng góc có bi u tư ng c a ch t dinh dư ng ó. Sau khi chia nhóm các bé s th a thu n th c hi n món ăn c a nhóm ư c yêu c u . Trong lúc tr th c hi n m nh c bài “ u b p kì tài “ VD : nhóm 1 : làm món salat tr n trái cây: táo, lê cô g t v cho bé x t h t l u, dâu x t m ng, salat r a s ch c t v a ăn, cà chua x t lát… Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Nhóm 2: Mì tr n Nhóm 3: s p x p bàn gh trang trí ti c, làm th c ơn… Nhóm 4 :Pha nư c trà, làm tráng mi ng cho các b n N u nhóm nào làm xong trư c thì giúp các b n nhóm khác hoàn thành món ăn 3. Ho t ng 3: M i b n cùng d ti c Tr cùng dùng th nh ng món ăn do ácc b n làm .GV lưu ý không nên tr ăn quá nhi u vì s nh hư ng n gi ăn trưa . Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
nguon tai.lieu . vn