Xem mẫu

  1. Chon khoi van ban va thao tac tren khoi Chọn khối văn bản và thao tác trên khối Khi nhập một văn bản, bạn có thể cần phải chỉnh sửa lại văn bản, như: xóa hoặc di chuyển, định dạng lại kiểu chữ, kích cỡ chữ cho một từ, một câu hay một đoạn văn bản, . . . Muốn vậy, trước tiên bạn cần phải chọn khối văn bản cần chỉnh sửa, sau đó mới tiến hành chỉnh sửa trên khối văn bản đó. Một khối văn bản được bạn chọn thường sẽ có nền màu đen và chữ màu trắng. 1. Chọn khối: Để chọn một khối văn bản, bạn có thể dùng chuột, hoặc dùng bàn phím, hoặc dùng kết hợp cả chuột và bàn phím. • Chọn một từ: Double click vào từ muốn chọn. • Chọn một câu: Nhấn giữ phím Ctrl, đồng thời click chuột vào vị trí bất kỳ trong câu. • Chọn một đoạn: Double click vào khoảng trống bên trái của đoạn muốn chọn.
  2. • Chọn các ký tự liên tiếp nhau: Click và drag lên các ký tự muốn chọn; hoặc dùng bàn phím bằng cách đặt điểm chèn vào ký tự đầu tiên muốn chọn, sau đó nhấn giữ phím Shift và đồng thời nhấn các phím mũi tên thích hợp. • Chọn một dòng: click vào khoảng trống bên trái của dòng muốn chọn. • Chọn toàn bộ văn bản: nhấn phím Ctrl. đồng thời click vào khoảng trống bên trái của văn bản; hoặc bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl + A. 2. Các thao tác trên khối: Sau khi chọn xong khối văn bản, bạn có thể tiến hành các thao tác sau: • Xoá khối: nhấn phím Delete. • Di chuyển khối: • Click chọn nhóm lệnh Home, nhấn chọn lệnh Cut, hoặc tổ hợp phím Ctrl + X. • Di chuyển điểm chèn đến vị trí mới.
  3. • Nhấn chọn biểu tượng lệnh Paste, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + V • Hoặc bạn cũng có thể click và drag chuột từ khối đến vị trí mới và thả chuột ra. • Sao chép khối: • Chọn biểu tượng lệnh Copy, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + C. • Di chuyển điểm chèn đến vị trí cần sao chép. • Chọn biểu tượng lệnh Paste, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + V. • Hoặc bạn cũng có thể sao chép bằng cách click chuột vào khối và nhấn giữ phím Ctrl, đồng thời click và drag chuột đến vị trí mới rồi thả chuột. Developer by Qis Technology