Xem mẫu

  1. Cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng bị mất việc làm phải về nước trước thời hạn vay vốn tạo việc làm Thông tin Lĩnh vực thống kê:Việc làm Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc TW Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc TW Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:không quy định Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng bị mất việc phải về nước trước thời hạn trong năm 2009 được vay vốn tự tạo việc làm từ quĩ quốc gia về 1. việc làm thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm để tự tạo việc làm trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày người lao động về nước Trình tự thủ tục vay vốn thực hiện theo qui định hiện hành Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. -Hồ sơ vay vốn theo qui định hiện hành
  3. Thành phần hồ sơ -Bản sao hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc Bản sao hợp đồng cá nhân và xác nhận của doanh nghiệp đưa người lao 2. động đi làm việc ở nước ngoài hoặc xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi người lao động đăng ký hợp đồng cá nhân Số bộ hồ sơ: 01 Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định -Qui định về trình tự, thủ tục, hồ sơ vay vốn như đối với đối tượng chính sách qui định tại Quyết Thông tư liên tịch số 1. định số 365/2004/QĐ-NHNN ngày 13/4/2004 06/2009... của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam