Xem mẫu

  1. Cho người lao động bị mất việc làm trong năm 2009 vay vốn đề học nghề Thông tin Lĩnh vực thống kê:Việc làm Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc TW Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc TW Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:không quy định Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Người lao động bị mất việc làm trong năm 2009 được vay vốn học nghề trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày người lao 1. động bị mất việc làm Trình tự thủ tục vay vốn thực hiện theo qui định hiện hành Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. -Hồ sơ vay vốn theo qui định hiện hành 2. -Bản sao hợp đồng lao động
  3. Thành phần hồ sơ 3. -Bản sao thanh lý hợp đồng lao động Số bộ hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định -Qui định về trình tự, thủ tục, hồ sơ vay vốn theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày Thông tư liên tịch số 1. 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng 06/2009... đối với học sinh, sinh viên
nguon tai.lieu . vn