Chính sách kết nối mạng thư viện toàn cầu (OCLC) nhằm chuẩn hóa hệ thống cơ sở dữ liệu thư mục thông tin khoa học và công nghệ tại trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Khoa Học Xã Hội,Thư viện thông tin
 0      29      0
Mã tài liệu 5ofduq Danh mục Khoa Học Xã Hội,Thư viện thông tin Ngày đăng 19/5/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 6 Dung lượng 0.47 M Lần tải 0 Lần xem 29
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Bài viết đánh giá thực trạng về chính sách kết nối mạng thư viện toàn cầu OCLC nhằm chuẩn hóa hệ thống CSDL thư mục tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam trong giai đoạn 2015-2018. Mô tả chi tiết Quy trình trích xuất dữ liệu OCLC qua phần mềm OCLC Connexion. Đề xuất một số chính sách phát triển Thư viện Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.


NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Chính sách kết nối mạng thư viện toàn cầu (OCLC) nhằm chuẩn hóa hệ thống cơ sở dữ liệu thư mục thông tin khoa học và công nghệ tại trường Đại học Hàng hải Việt Nam

of x

 
Mã tài liệu
5ofduq
Danh mục
Khoa Học Xã Hội,Thư viện thông tin
Thể loại
Chính sách kết nối OCLC, Mạng thư viện toàn cầu, Hệ thống cơ sở dữ liệu thư mục, Chính sách phát triển thư viện, Thư mục thông tin Khoa học và công nghệ
Ngày đăng
19/5/2019
Loại file
PDF
Số trang
6
Dung lượng
0.47 M
Lần xem
29
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Chinh-sach-ket-noi-mang-thu-vien-toan-cau-OCLC-nham-chuan-hoa-he-thong-co-so-du-lieu-thu-muc-thong-tin-khoa-hoc-va-cong-nghe-tai-truong-Dai-hoc-Hang-hai-Viet-Nam.PDF[0.47 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự