Xem mẫu

 1. I .Giới thiệu Chín là quá trình hoàn thành các đặc tính của sản phẩm : màu sắc, hình thái, hương vị, trạng thái cấu trúc .    
 2. II.PHÂN LOẠI • Cóhaiq tì c n:c n ự  ê và hí nhân ạo    uá rnh hí  hí t nhin  c n  t    Quá rnh hí t   ê :l q tì c n  ngc n ós  ácđộ   tì c n ự nhin  à uá rnh hí khô  ầ c  ự t   ng c a o ng i ản hân  ngs n au hu  ạc vẫn ảyr s   ủ c n  ườ ,b t nô  ả s t ho h  x  a ự c n. hí  Quá rnh hí nhân ạo  à uá rnh hí c  ự ácđộ  ủa o tì c n  t :l q tì c n ós t   ngc c n  ng ivà ùyt ộ     c u ử  ụngmà ós  ácđộ     ườ   t  hu cvàonhu ầ s d   c  ự t   ngkhác nhau.    
 3. IIC Á C   ẠIĐỘ  H Í I  LO   C N  Độc n hu  ạc  hí t ho h: Là  ứcc n  tđượctướckhinô  ản hí t ựct ụ  ưng m  hí đạ    r     ngs c n h  h nh   c  hể hu  ạc được      ngs n hựcs  hưa  ót t ho h  .Lúcnàynô  ả t  ự c c n(màu ắc  nh hái  ươngv… )nhưngvậtc ấtc n hitđ hí   s ,hì t ,h  ị      h  ầ t ế  ã  tc lyđầyđủ. íh ũ      Độc n  nh hái  hí hì t : Là   hí đ bi u  ệ r  a  nh hái  s c    ề   ương độc n ã  ể hin õr hì t :màu ắ ,độm m,h   v,hì dạng  áchì t  r n    ẳn  ớikhixanh,c  a  ị   nh  … c   nh háitê khách v      húngt ho t àn ót ể  àn o c  h phân  ệ   c bitđượ .    
 4.  Độ chín sinh lí: Là rau quả đã hoàn toàn thành thục về phương diện sinh lí, sinh trưởng ngừng. Rau đã đủ độ già, hạt có thể gieo trồng được.  Độ chín chế biến: Tùy thuộc vào yêu cầu của chế biến, nông sản cần đạt những yêu cầu nhất định.    
 5. I .M ỤC  Í LÀM   N V   Đ CH  CHÍ  Hoàn thiện chất lượng dinh dưỡng và chất lượng cảm quan của rau quả  Tạo thuận lợi cho quá trình bảo quản và chế biến.  Đảm bảo yêu cầu nguyên liệu cho các quá trình sản xuất.    
 6. V.C Á C   ƯƠN G   Á P  M     PH PH LÀ CHÍ N 1.Phương pháp gia nhiệt (tăng nhiệt độ môi trường bảo quản) - Tăng nhiệt độ môi trường đến ngưỡng thích hợp sẽ thúc đẩy quá trình chín,rút ngắn thời gian chín. - Ngưỡng nhiệt độ thích hợp tùy thuộc vào loại nông sản và yêu cầu chế biến.Ngưỡng thích hợp cho nhiều loại quả trong khoảng 32- 42 0c ,độ ẩm không khí từ 85 - 90%.  
 7. • Vd: Cà chua chỉ nên từ 27-290c.nếu trên 30oC màu sắc quả không đẹp Cam cũng yêu cầu nhiệt độ thấp hơn 20-240c Nhiều loại quả thích hợp với nhiệt độ cao hơn : chuối ,dứa, xoài ,mãng cầu … Ưư điểm: phương pháp gia nhiệt đơn giản ,dễ làm , đòi hỏi chi phí không cao,có thể áp dụng được hộ gia đình. Nhược điểm: nếu thời gian chín kéo dài quả mất nhiều nước. dễ nhăn nheo, không đẹp mắt; quả dễ lên men; nếu nhiệt độ cao hơn ngưỡng màu sắc quả không đẹp ,nhiều vết đốm xấu    
 8.    
 9. 2.phương pháp yếm khí Áp dụng cho quả có nhiều tanin, polyphenol. Trong điều kiện yếm khí tanin không bị oxy hóa thành các chất có màu hẩm đen, chúng được biến đổi thành các chất đơn giản (đường, acid hữu cơ..) làm mất vị chát. Theo phương pháp cổ truyền : đem quả ngâm kín trong nước vôi 10% trong 2-6 ngày, tiếp tục ngâm kín trong nước sạch và ấm (400c) trong 24h, sau đó vớt ra để ráo nước ở diều kiện thường (thường áp dụng với quả hồng) •    
 10. • Đối với ca chua.lê có thể ngâm kín quả vào nước ấm 40-500c ,sau 6-9h vớt ra để ráo trong điều kiện thường • Hiện nay người ta dùng cách loại oxy không cho tiếp xúc với quả .Có 2 cách là: + Lau sạch quả ,xếp vào phòng kín có thể đóng kín tuyệt đối,thổi CO2 vào để đuổi sạch không khí + Lau sạch quả ,xếp vào phòng kín có thể đóng kín tuyệt đối,hút sạch không khí trong phòng .    
 11.    
 12. 3.phương pháp dùng oxy: Dùng oxy để thúc đẩy hô hấp háo khí ,thúc đẩy quá trình chín nhanh, thường dùng cho các loại quả khí chín không được dùng nhiệt độ cao. Vd: dùng oxy nồng độ ở 50- 70%, nhiệt độ 20-23 0c trong 7 ngày dấm cà chua, cà chua chín sẽ có mau sắc đẹp    
 13. • Ưu điểm: thời gian chín nhanh ,màu sắc đẹp, sử dụng được với nhiều loại nông sản. • Nhược điểm: cách làm khá tốn kém Không sử dụng được với nông sản có nhiều tanin.    
 14. 4.Phương    dùng  ất pháp  ch   đi u i tsi t ưởng ề tế   nh r Chất điều tiết sinh trưởng có tác dụng thúc đẩy sinh lý, sinh hóa quá trình chín. • Các chất thường dùng: etylen và các sản phẩm sinh ra etylen, propylen, acetylen, rượu, hương thắp… • Các sản phẩm có tên thương mại như ethrel, flodimex, ethepon…các chất này khi pH4 chúng sẽ phân hủy cho etylen •    
 15. • Cách thực hiện : đối với chất khí dùng xông hơi cho chất khí tiếp xúc với quả, vì vậy phải có phòng kín . Sau thời gian dấm xong phải mở cửa thông gió . +Đối với dạng dung dịch cò thể ngâm hoặc tiêm vào sản phẩm +Trong dân gian người ta thường dùng hương thắp • Ưu điểm: cho sản phẩm chín đẹp,đồng đều..đa số chất gây chín không làm ảnh hưởng đến chất lượng quả và sức khỏe người tiêu dùng    
 16.    
 17. Vídụ   • R ấm   ốibằng  ệt chu   nhi Là  ươngpháp ấm huố r ề t ố :Chuố  cr m hí ph   r c ituy n h ng   iđượ  ấ c n  bằngc h ắtr ic   ảic ố  ỏibuồ ,xế s p ácnảic ố   ác c  ờ  ácn  hu ikh   ng  p ấ c    hu i r s mộ   àyc     ựa,ric ấtvàoto  u,khạp;c nh  a àn  tng  hokhônh  ồ h    r ngl    hí gữa u,khạp hừa hỗc m   hẻ  ương ồ  yt ậtkí l   i l  c c  ắ vàit h ,riđậ  h   n u, khạp ạ .Nhitđột   ữngc   ươngto  u  ạp àm huố  li  ệ    ừ nh  âyh  r ngl kh l c i c n au    ng .Sốl nghươngí    ề t ỳ  ệ       hí s 2­3  ày   ượ    thaynhiu u nhitđộkhí tờivà  ố ượngc ố r ngl  hỉ  ườic   nh  him  ới r   kh il  hu ito  u,c ng  óki ng ệ m   xácđịnh úngmứcc n  tmấyt ẻ  ương    đ    ầ đố    h h .    
 18. • Vàomùa ô     a  ắc  ệ     ố  hấp,muố r m huố     đ ngở phí B ,nhitđộxu ngt   n ấ c i c n hậm híphảixâyl ấm huố gố   ư òq  htl n) hí t c      òr c i( ingnh l uayt ị  ợ   vác t ườngxâyc ố tò  ónắp  ykí và ạor nhitđộto   h h    u n r n,c   đậ   n  t  a  ệ    r ng l ằngc h  tmộ   n r u hoc   ỉ dướiđ  ò   huố  òb  ác đố   tđụ tấ c  háyâm    áyl.Khic i mề  ấ  a  ỏ ò xanh ế r no   a    ng ,s đ   ỏ huố  m,lyr v c n  x p a  ngni 1­2  ày au óv c i s ê màu.M ộ  ống idùngđấtđ n ó r ngnhữngvậtdụng ẽln    ts   ườ      è g ito         đượcga ốkí   ngc    ho  a   àm huố hí    i c   n,khô  hokhít átr để l c ic n. Tuynhin,vớic h ấm r ề t ố    huố ẽkhô   p,r ộ     ê    ác r tuy n h ngnàyc is  ngđẹ  u t c ố ô    ề   ễb ụngc ố ,t ố ùi. àm  ấtgá r  hu iđ ikhim m,d  ị r  u ng h ic ..l m  i tị t ươngphẩm  khô  i   ct il   h   và  nggữ đượ  ươ  âu.    
 19. • R ấm   ốibằng  áy    ệtđộ hấp  chu   m ở nhi   t Đâyl ng ê c u ủa    uy n   à  hin ứ c KS.Ng ễ Thanh    ợp ácvới Tùngh t     Phò   hin ứu au hu  ạc c a  ệ Ng ê c u âyă q ả  ngNg ê c s t ho h ủ Vin  hin ứ c  n u ề Nam hựchin ấm huố hí bằngmáyEt lneGe r o   M in  t   ệ r c ic n      hye   neat r và ảoq ản huố    ệ    hấp  ề ng . b  u c iở nhitđột nhiu  ày  Chuố  ct ho c ở   hí 3/ (he  ác môt  ủa  iđượ  hu  ạ h  độc n  4 t oc h   ả c nhà  vườn)  ồ  huố ẽc n  yđề t tc  ácnảitê buồ .Tr   ,bu ngc is hí đẫ   u ấ  ả c    rn  ng  ái c ố ua i  o n   ắcc nh ăngda,t r ộ  r  huố  ng hu iq gaiđ ạ nàys  ạ c    âm u ttáic iử   vàng  ắtnảic ố  ỏibuồ  ằngđụcc ê dùng ạoc   .C    hu ikh   ngb    huy n  ,t  ác c c ố  táibằngdaoc ngc ê dùngvà hoc ố "ặ " hùm hu i5 r      o  huy n    c  hu i"ln"  ng    hùngnướcc  l rc  ạc nhựa  s   ẩn  10  ayvàot    ófuo  hos h  và átkhu 5­ phút  ớtc ố a,để áoở    độC  c  huố   ủ ấm  .V  hu ir   r   16­20    và hoc ivàot r ủ máyEt lneGe r o   c a    hye   neat r    
 20. • Chuố  cl mấtmàu  iđượ  àm    xanh ằngc h hoc n  vàomáy  b  ác c  ồ 95%    , ả     / up>3,c ỉnh hếđộmáyt okhíe hye kho ng2­5mlm