Xem mẫu

  1. Chim cánh cụt béo múp từ tất nè! Hô biến tất thừa thành 1 chú cánh cụt… tại sao không??? Chuẩn bị những đạo cụ này nhé: - 1 tất thun - 1 tất xù - Kéo, chỉ, bút dạ - Hạt cườm - Nơ, hoa dạ Đến phần hành động này: >:D< Bước 1: - Cắt tròn 1 đầu tất ống và khâu lại.
  2. Bước 2: - Cắt phần tất thừa và vải dạ làm tay và mỏ cánh cụt. Bước 3: - Nhồi bông và khâu lại để được các phần như hình bên nha! Bước 4: - Lấy bút dạ vẽ đường vòng rùi cắt tất trắng khâu vào làm bụng và chân cách cụt. Chú ý lấy phần gót của tất làm chân cánh cụt ná!
  3. Bước 5: - Nhồi bông và khâu chân cánh cụt. Bước 6: - Khâu cánh vào thân và hoàn thành phần thân. Bước 7: - Gắn thêm mỏ và mắt nè… Bước 8: - Gắn thêm mỏ và mắt nè…
  4. Hãy tự làm 1 chú cánh cụt cho riềng bạn nhé! Iu wá cơ! (Ảnh: Story of sock)
nguon tai.lieu . vn