Xem mẫu

  1. Chia sẽ file giữa windows và linux Nếu ai đã từng mới làm quen linux thì sẽ có chút thắc mắc: làm sao để share file giữa linux và Windows? Trong linux có hỗ trợ samba dùng để thực hiện việc này. Samba có thể có sẵn trong đĩa cài linux, bạn có thể add thêm vào nếu chưa có. Hoặc bạn cũng có thể về để cài. Do linux có nhiều distro khác nhau nên ở đây mình chỉ hướng dẫn các câu lệnh cơ bản của samba để chia sẽ file giữa 2 anh win và linux. Sau đó tùy distro mà có giao diện khác nhau: Bước 1: share file, cho permission quyền full control.
  2. Bước 2: trên máy linux, dùng câu lệnh sau để vào samba client: smbclient -U (còn nhiều thông số khác, bạn dùng lệnh man smbclient tự tìm hiểu nhé) Sau khi enter sẽ hỏi password, bạn nhập vào. Lưu ý khi nhập password thì không thấy dấu *, bạn cứ nhập và enter. Nhập đúng thì sẽ và được dấu nhắc “smb: \>” Bước 3: Lúc này chỉ cần dùng 2 lệnh sau để lấy và gởi file thôi: get : copy file về máy linux. Đường dẫn copy về sẽ là đường dẫn hiện hành trước khi gỏ lệnh smbclient.
  3. put : copy file từ máy linux sang thư mục share của win. Đường dẫn của file cần copy về sẽ là đường dẫn hiện hành trước khi gỏ lệnh smbclient. Muốn thoát samba client thì gỏ lệnh quit để thoát. Vậy là ta có thể share file một cách đơn giản giữa win và linux được rồi .
nguon tai.lieu . vn