Xem mẫu

  1. Chen cac ky tu dac biet Chèn ký tự đặc biệt Trong quá trình nhập văn bản, có thể bạn cần nhập vào một số ký hiệu không có trên bàn phím. Khi đó bạn phải dùng phương pháp chèn ký tự đặc biệt vào văn bản: • Đặt điểm chèn tại vị trí cần chèn ký tự đặc biệt. • Chọn nóm lệnh Insert • Bạn chọn tiếp lệnh Symbol một danh sách các ký tự đặc biệt hiển thị cho bạn lựa chọn, hãy chọn một ký tự thích hợp với vị trí bạn cần chèn trên văn bản. Nếu bạn không thích các ký tự này, bạn có thể chọn thêm các ký tự khác khi nhấn chọn lệnh More Symbols . . . • Khi nhấn chọn More Symbols, hộp thoại Symbol hiển thị:
  2. • Trong hộp thoại Symbols, bạn chọn ký tự cần chèn. Có thể chọn nhiều bảng ký tự khác nhau trong hộp Font . • Bạn Double click vào ký tự, hoặc click vào nút Insert . • Tương tự như vậy, bạn có thể chọn để chèn nhiều ký tự khác nhau vào trang văn bản. • Sau khi thực hiện chèn xong, click nút Cancel để đóng hộp thoại Symbols. Sau khi chèn các ký tự xong, bạn có thể thực hiện việc định dạng kích cỡ, màu sắc ký tự thể hiện trên văn bản giống như bạn thực hiện đối với các ký tự chữ khác có trên bàn phím. Developer by Qis Technology
nguon tai.lieu . vn