Xem mẫu

  1. Thao tac chen hinh anh Chèn hình ảnh Để thực hiện chèn hình ảnh vào văn bản bạn thao tác: • Bạn chọn nhóm lệnh Insert • Chọn tiếp lệnh Picture Hộp thoại Insert Picture hiển thị:
  2. • Look in: chọn ổ đĩa và thư mục chứa hình ảnh cần chèn. • Insert: chọn xong hình ảnh, bạn nhấn Insert để chèn hình. Developer by Qis Technology