Xem mẫu

  1. Thao tac chen clip air Chèn ClipArt Để thực hiện chèn ClipArt vào văn bản bạn thao tác: • Bạn chọn nhóm lệnh Insert • Chọn tiếp lệnh ClipArt Hộp thoại ClipArt hiển thị: • Search for: nhập chủ đề ClipArt cần tìm và nhấn lệnh Go. • Danh sách các hình ClipArt ứng với chủ đề bạn chọn sẽ hiển thị. • Bạn Double click chuột vào ClipArt bạn cần để thực hiện chèn vào văn bản. • Organize clips: nhấn để xem tất cả chủ đề ClipArt.
  2. Khi nhấn chọn Organize clips, hộp thoại Microsoft Clip Organizer hiển thị: Bạn chọn chủ đề và chọn ClipArt cần chèn, bạn nhấn giữ và kéo hình ClipArt vào trang văn bản hoặc nhấn phải chuột lên hình ClipArt đã chọn và nhấn lệnh Copy. Thoát khỏi hộp thoại Microsoft Clip Organizer và trở lại trang văn bản, bạn nhấn lệnh Paste để chèn hình vừa Copy vào trang văn bản. Developer by Qis Technology
nguon tai.lieu . vn