Xem mẫu

  1. Checkbox - Tính năng mới ở Vista Vista có một số đặc điểm thú vị để ở trạng thái ẩn, như thêm CheckBox trước các file trong Windows Explorer. Checkbox giúp bạn có thể chọn nhiều file cùng lúc mà không cần phải sử dụng thêm phím Ctrl hoặc Shift. Bước 1: • Bấm Start --> chọn Computer Bước 2: • Chọn tab Organize bên góc trái cửa sổ --> Chọn Folder and Search Options Bước 3:
  2. • Trong cửa sổ Folder Options --> chọn tab View, kéo thanh cuộn tới đáy của danh mục. Bạn sẽ thấy một lựa chọn có tên là Use check boxes to select items --> Đánh dấu tích để chọn mục này --> bấm OK Bước 4: • Bây giờ khi bạn mở cửa sổ Explorer, cạnh những Item có hộp Check Box để bạn có thể đánh dấu lựa chọn
nguon tai.lieu . vn