Xem mẫu

  1. 1. Chế tạo sườn đáy tàu  Tìm hiểu quy trình chế tạo khung sườn Công nghệ chế tạo khung sườn chính bắt đầu từ việc hàn tất cả các chi tiết thân đường sườn với nhau gồm đà ngang đáy, sườn mạn và sườn boong, sau đó tiến hành lắp ráp phần giá và hàn các phần giá với nhau, cuối cùng lắp ráp phần giá với thân và hàn. Việc chế tạo khung sườn có thể tiến hành trên các bệ lắp ráp chuyên dùng hoặc trên các bệ lắp ráp thông thường. Do đặc điểm của tàu làm mô phỏng nên quy trình chế tạo gồm các bước cơ bản sau: − Chế tạo các sườn đáy trước:  Cẩu sườn đáy vào vị trí lắp ráp.  Vạch dấu, lắp ráp, cân chỉnh và hàn đính các nẹp gia cường theo bản vẽ thi công.  Hàn cố định các nẹp gia cường với sườn đáy.  Báo cho bộ phận KCS kiểm tra.  Vận chuyển cụm chi tiết vào nơi tập kết. − Sườn boong được hàn trực tiếp vào phân đoạn tôn boong và được cẩu lắp vào khi lắp ráp tổng đoạn. − Sau khi lắp rắp sườn boong tiến hành lắp sườn mạn. − Cuối cùng là cân chỉnh và lắp các mã. • Chế tạo sườn đáy tàu 61: Sườn đáy tàu 61 bị đứt tại vách dọc tâm nên được chia thành hai cụm chi tiết: cụm chi tiết sườn đáy bên trái và bên phải của vách dọc tâm. a. Trình tự lắp ráp cụm chi tiết sườn đáy bên trái ( port ) như sau 1. Cẩu chi tiết 677 vào vị trí lắp ráp. 2. Vạch dấu lên tôn mặt của chi tiết 677.
  2. 3. Đặt các chi tiết 658, 660, 662, 664 vào các đường đã vạch dấu, cân chỉnh và hàn đính. Hình: sườn đáy 61-P 4. Báo cho bộ phân KCS kiểm tra. 5. Hàn cố định. 6. Nắn sửa biến dạng sau khi hàn. 7. Báo KCS kiểm tra phần hàn, nội dung kiểm tra theo quy định của đăng kiểm. b. Trình tự lắp ráp sườn đáy bên phải ( starboard ) như sau: 1. Cẩu đặt chi tiết 688 vào vị trí lắp ráp. 2. Kẻ đường kết cấu lên tôn mặt của chi tiết 688. 3. Lần lượt đặt các chi tiết 654 và chi tiết 656 vào vị trí đã vạch dấu, cân chỉnh và hàn đính.
  3. Hình: sườn đáy 61-s 4. Báo cho bộ phân KCS kiểm tra 5. Hàn cố định. 6. Nắn sửa các biến dạng sau khi hàn nếu cần. 7. Báo cho bộ phận KCS kiểm tra phần hàn, nội dung kiểm tra theo nội dung của đăng kiểm. • Quy trình chế tạo các sườn đáy 62, 63, 65, 66, 67 tương tự sườn đáy 61 như đã trình bày.
nguon tai.lieu . vn