Xem mẫu

  1. Hình: mặt sàn đáy 2700 - s 6. Chế tạo phân đoạn phẳng tôn sàn 2700 – S Các chi tiết của phân đoạn xem ở phần phụ lục  Lắp ráp 1. Cẩu tấm tôn 1165 đặt vào vị trí lắp ráp, ta có thể đặt trực tiếp tấm tôn trên mặt đất bằng phẳng. 2. Vạch dấu các đường kết cấu và kẻ đường kiểm tra lên tôn sàn. 3. Báo cho bộ phận KCS kiểm tra phần vạch dấu các kết cấu, nội dung kiểm tra theo quy định của đăng kiểm. 4. Lắp ráp các nẹp gia cường: + Lắp nẹp 1167 vào vị trí đã vạch dấu, điều chỉnh độ vuông góc và hàn đính. + Lắp nẹp 1169 vào vị trí đã vạch dấu, điều chỉnh độ vuông góc và hàn đính. + Lắp nẹp 1171 vào vị trí đã vạch dấu, điều chỉnh độ vuông góc và hàn đính. 5. Báo kiểm tra phần lắp ráp. 6. Tiến hành hàn cố định các nẹp với tôn sàn theo quy trình hàn. 7. Báo cho bộ phận KCS kiểm tra phần hàn theo quy định của đăng kiểm.
  2. Sơn chống rỉ, báo cho đăng kiểm kiểm tra lần cuối và vận chuyển tới nơi tập kết.
nguon tai.lieu . vn