Xem mẫu

  1. Chương 14: Gia công chi tiết  Khai báo máy gia công (máy phay 3 trục).  Khai báo phôi gia công có kích thước: 70 X 95 X20mm. Chọn gốc làm việc của máy và gốc lập trình nằm ở tâm của phôi.  Dùng 2 dao phay ngón để gia công chi tiết. Dao T1 có đường kính 16mm, dao T2 có đường kính 10mm. Hình 5.8: Khai báo phôi và gốc phôi.
  2.  Chọn biên dạng ngoài của phôi để phay mặt đầu xuống 2,5mm. Hình 5.9: Phay mặt đầu.  Chọn biên dạng bên ngoài của chi tiết để phay Contour xuống 4mm.
  3. Hình 5.10: Phay Contour biên dạng ngoài của chi tiết.  Cuối cùng phay Pocket xuống 4mm. Để phay được Pocket thành công ta phải khoanh vùng gia công cho phần đầu của chi tiết. Hình 5.11: Phay Pocket hốc của chi tiết.
  4. Sau khi lập trình xong, tiến hành chuyển chương trình từ máy tính sang trung tâm gia công Haas bằng cổng RS232 thông qua phần mềm DNC2005. Kiểm tra lỗi có thể có sau đó tiến hành gia công. Hình 5.12: Chi tiết sau khi gia công trên máy phay Haas.
  5. THIẾT KẾ VÀ GIA CÔNG ĐĨA BĂNG TẢI TRUYỀN ĐỘNG HỘP GIẢM TỐC TRỤC VÍT MINI Hình 6.1: Đĩa băng tải truyền động hộp giảm tốc trục vít. 6.1 Thông số thiết kế của đĩa băng tải
  6. Hình 6.2: Kích thước của đĩa băng tải. 6.2 Thiết kế và lập trình gia công đĩa băng tải sử dụng MasterCam 6.2.1 Thiết kế đĩa băng tải Bước 1: Vẽ biên dạng của đĩa băng tải trên mặt phẳng Z=0.  Sử dụng lệnh Extrude để đùn biên dạng khối với chiều dày 14mm xuống dưới theo chiều âm của trục tọa độ.
  7. Bước 2: Tại mặt phẳng Z = -14. Vẽ đường tròn có đường kính Φ 62mm.
  8.  Sử dụng lệnh Extrude để đùn khối đĩa bên ngoài với chiều dày 4mm. Bước 3: Trên mặt phẳng Z = -33mm vẽ 2 đường tròn có đường kính Φ 30mm và 12mm.
  9.  Extrude đường tròn có đường kính Φ 30mm theo chiều dương lên 15mm  Sử dụng lệnh Boolean Add để cộng các khối thành một khối duy nhất.  Extrude đường tròn có đường kính Φ 12mm theo chiều dương lên 35mm, chọn Cut Body.
  10. Bước 4: Trên mặt phẳng Z =0, vẽ đường tròn có đường kính Φ 22mm. Sau đó Extrude đường tròn xuống theo chiều âm 5mm, chọn Cut Body. Ta được chi tiết đĩa băng tải truyền động trục vít mini. Hình 6.3: Đĩa băng tải được thiết kế trên MasterCam
nguon tai.lieu . vn