Chế độ nhiệt độ mặt nước biển trên các khu vực ENSO, lãnh thổ Việt Nam và...

  • 03/04/2019 03:55:23
  • 25 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Bài báo sẽ trình bày một số kết quả nghiên cứu về chế độ nhiệt độ mặt nước biển (SST) tại các khu vực ENSO, xây dựng các mô hình dự báo thời tiết, khí hậu, nhất là cảnh báo sớm các hiện tượng thời tiết, khí hậu cực đoan có khả năng xảy ra ở các vùng trên lãnh thổ Việt Nam, do tác động của hiện tượng ENSO trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.89 M, số trang : 6

Xem mẫu

Chi tiết

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ