Xem mẫu

  1. Chạy Vista Aero trên card onboard GMA 950 Nếu bạn đang dùng card Intel GMA 950 thì không phải là nó không chạy được mà là do cái driver nó ko tương thích mà thôi. Hãy làm như sau: 1.Click phải My Computer, chọn manage, ở cột 1 chọn device manager, cột 2 chọn display adapters, ghi tên driver hiện tại ra giấy có gì chút cài lại, click phải lên card rồi bấm update driver software... 2.Chọn Browse my computer for driver software, chọn tiếp let me pick from a list of device drivers on my computer 3.Bỏ dấu tick ô show compatible hardware, chọn intel, chọn Intel(R) Lakeport Graphics Controller hay 1 driver nào đó có WDDM 4.Click next, install xong reboot máy 5.Khởi động máy xong hãy click phải destop chọn personalize và chọn giao diện windows aero, aero glass, xong. 6.Kiểm tra xem driver có hoạt động tốt không, nếu cần thì update BIOS. 7.Trong trường hợp driver không thể hiển thị được gì (reboot xong màn hình đen thui) thì reboot lại, nhấn F8 trước khi vista khởi động, chọn safe mode rồi cài lại driver cũ (tick ô show compatible hardware).
nguon tai.lieu . vn