Xem mẫu

 1. Chấn đoán cụm bánh xe CHẤN ĐOÁN CỤM BÁNH XE, MOAY Ơ, LỐP I, ĐẶC ĐIỂM KẾT CẤU Bánh xe là một cụm kết cấu nhận lực cuối cùng từ động cơ thông qua các cơ cấu truyền động để giúp ô tô có thể di chuyển được, bánh xe biến chuyển động xoay tròn của nó thành chuyển động tịnh tiến của ôtô. Về kết cấu, bánh xe gồm : vành, lốp và moayơ. Lốp được gắn vào vành gọi là bánh xe. Bánh xe được bắt vào moay ơ và cả cụm này được điều chỉnh cho đúng với góc đặt bánh xe (góc caster, góc camber, góc kingpin, góc chụm và bán kính quay vòng) phù hợp với tiêu chuẩn kĩ thuật của hãng sản xuất. Việc đặt góc thường được áp dụng cho bánh xe ở cầu trước dẫn hướng. Tuy vậy một số xe con cao tốc cũng bố trí thêm góc chụm bánh xe. Mục đính của việc bố trí các góc kết cấu này nhằm tạo khả năng ổn định chuyển động thẳng cho ô tô, làm cho vỏ xe mòn đều Góc kingpin Hình 1: Góc đặt bánh xe Lốp xe thực hiện các chức năng sau đây : - Lốp đỡ toàn bộ trọng lượng của xe - Lốp chi phối việc chuyển bánh, tăng tốc, giảm tốc, đỗ xe và quay vòng do tiếp xúc trực tiếp với mặt đường để truyền lực. - Lốp còn có nhiệm vụ như là một cơ cấu treo, làm giảm chấn động do các mấp mô ở mặt đường gây ra. Theo phương pháp bao kín lốp xe có 2 loại :Lốp thường và lốp không xăm. 1
 2. Chấn đoán cụm bánh xe Theo hình dáng ngoài có các loại lốp như lốp thường, lốp vòng cung, lốp kiểu con lăn, lốp rộng bản, lốp có hoa… Các yêu cầu cơ bản của lốp ô tô là phải đảm bảo chất lượng bám đường cao, áp suất trên nền đất nhỏ, tính chống mòn và chịu nhiệt cao. Hình 2 : một số dạng hoa lốp Hình 3: Cấu tạo của lốp có săm và không săm 2
 3. Chấn đoán cụm bánh xe Hình 4 : Vành xe và moay ơ Cấu tạo của vành xe phải đảm bảo lắp và giữ được lốp. Vành bánh xe phải có khóa nhằm tháo lốp được dễ dàng. Vành bánh xe và trống phanh được nối ghép với moay ơ bằng các buloong và đĩa bánh xe. Ở các xe tải hạng nặng, đĩa bánh xe được thay thế bằng các nan hoa, nhờ thế trọng lượng bánh xe giảm đi khoảng 10 – 15% so với loại bánh xe có đĩa bánh xe. II, Cac Hư Hong Thương Găp ́ ̉ ̣ 1) Mon bề măt ngoai cua lôp : ̀ ̣ ̀ ̉ ́ Banh xe là chi tiêt duy nhât tiêp xuc với măt đường . Đ ở toan bộ trong lượng cua ́ ́ ́ ́ ́ ̣ ̀ ̣ ̉ xe , lam giam cac va đâp tac dung lên ôtô do măt đường gồ ghề , biên chuyên đông quay ̀ ̉ ́ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̉ ̣ tron thanh chuyên đông tinh tiên cua ôtô . Với những chức năng và yêu câu như vây lôp xe ̀ ̀ ̉ ̣ ̣ ́ ̉ ̀ ̣ ́ là bộ phân thường xuye6ng bị mon trong quá trinh sư dung .Hơn nưa những dâu hiêu ̣ ̀ ̀ ̣ ́ ̣ hong hoc thường rât dể nhân biêt dựa trên hiên tượng mai mon . ̉ ́ ́ ̣ ́ ̣ ̀ ̀ Môt số dang mai mon cua lôp : ̣ ̣ ̀ ̀ ̉ ́ 3
 4. Chấn đoán cụm bánh xe Hiên tượng mai mon trên cac banh xe có thể khac nhau , cac hiên tượng nay liên đên ̣ ̀ ̀ ́ ́ ́ ́ ̣ ̀ ̀ sự không đông điêu tuôi thọ , hay do kêt câu chung cua toan bộ cac banh xe liên kêt trên ̀ ̀ ̉ ́ ́ ̉ ̀ ́ ́ ́ khung không đung tiêu chuân cho phep . khi xuât hiên sự mai mon gia tăng đôt suât trên ́ ̉ ́ ́ ̣ ̀ ̀ ̣ ́ môt banh xe cân phai xat đinh lai trang thai liên kêt cac banh xe đông thời . ̣ ́ ̀ ̉ ́ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ́ ́ ̀ Hiên tượng mon có thể chia ra cac trang thai sau : ̣ ̀ ́ ̣ ́ + Mon ở hai mep lôp : ̀ ́ ́ Lôp say ra hiên tượng mon như trên là do lôp hoat đông môt thời gian dai với ap suât ́ ̉ ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ́ ́ cua lôp không đủ hay con goi là non hơi . Như vây sự tiêp suc giữa lôp với măt đường ̉ ́ ̀ ̣ ̣ ́ ́ ́ ̣ nhiêu hơn nên độ mon gai cua hai bên mep lôp tăng lên và bị mon nhiêu hơn . Nêu như ap ̀ ̀ ̉ ́ ́ ̀ ̀ ́ ́ suât cua lôp đả đủ mà vân say ra hiên tượng nay thì có nghia là cac chi tiêt ở hệ thông lai bị ́ ̉ ́ ̉ ̉ ̣ ̀ ̃ ́ ́ ́ ́ mon hoăc biên dang dân đen tinh trang ôm cua không chinh xat1va2 đả đên luc cân điêu ̀ ̣ ́ ̣ ̃ ́ ̀ ̣ ́ ́ ́ ̀ ̀ chinh dộ chum cua banh lai ̉ ̣ ̉ ́ ́ + Mon ở giưa lôp : ̀ ́ 4
 5. Chấn đoán cụm bánh xe Lôp mon say ra hiên tượng trên là do ap suât lôp quá căng , khi đó ap lực sẻ đây lôp ́ ̀ ̉ ̣ ́ ́ ́ ́ ̉ ́ phinh ở giưa ban lôp . Vì thế gai vung giưa lôp chiu phân lớn tai trong và mon nhanh hơn ̀ ̉ ́ ̀ ́ ̣ ̀ ̉ ̣ ̀ hai vung mep lôp . Mon không điêu sẻ giam thời gian sư dung cua lôp xe vì thế cân kiêm ̀ ́ ́ ̀ ̀ ̉ ̣ ̉ ́ ̀ ̉ tra ap suât lôp thường xuyên băng may đo ap suât như hinh dưới đây : ́ ́ ́ ̀ ́ ́ ́ ̀ để có thông số chinh xat như hướng dân cua nhà san xuât lôp . ́ ́ ̉ ̉ ̉ ́ ́ ̀ ̀ + Mon hinh long chim : kiêu mon nay có môt măt trơn và môt măt săt như hinh long chim . Chung ta có thể ̉ ̀ ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ̀ ́ dể dang cam nhân được băng cach dung tay vuôt lên bề măt lôp . khi lôp có hiên tượng ̀ ̉ ̣ ̀ ́ ̀ ́ ̣ ́ ́ ̣ nay có nghia là độ chum cua banh lai bị sai vì thế cân điêu chinh lai với cac thiêt bị chuyên ̀ ̉ ̣ ̉ ́ ́ ̀ ̀ ̉ ̣ ́ ́ dung , đôi khi hiên tượng nay con do khôi cao su đ ở hệ thông giam soc phia trướt bị lao ̀ ̣ ̀ ̀ ́ ́ ̉ ́ ́ ̉ hoa dân đên độ chum banh lai bị sai lêch . ́ ̉ ́ ̣ ́ ́ ̣ ̀ ̣ +Mon lêch môt bên : ̣ 5
 6. Chấn đoán cụm bánh xe Nêu ban thây day hoa lôp phia trong hoăc phia ngoai cua lôp mon nhanh hơn những ́ ̣ ́ ̉ ́ ́ ̣ ́ ̀ ̉ ́ ̀ phân khac điêu đó có nghia goc nghiên banh lai có vân đề . Đ ngiêng quá mứt có thể khiên ̀ ́ ̀ ̉ ́ ́ ́ ́ ́ lôp trược ra ngoai và keo bề măt hoa lôp vao trong trên măt đường lam lôp bị mon lêch. ́ ̀ ́ ̣ ́ ̀ ̣ ̀ ́ ̀ ̣ Kiêu mon nay đăt biêt hay say ra đôi với những xe có hệ thông treo đôc lâp . Đôi với cac ̉ ̀ ̀ ̣ ̣ ̉ ́ ́ ̣ ̣ ́ ́ banh xe ở câu trước mà bị tinh trang trên thì ban cân thai thế môt số bộ phân mới ( như rô- ́ ̀ ̀ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ tuyn lai , bi moay-ơ , lò xo …v .. v ..) . Đôi với cac banh sau thì say ra hiên tượng văn ́ ́ ́ ́ ̉ ̣ ̣ khung . + Mon ở day la tông thứ hai : ̀ ̉ Hiện tượng mòn dải ta- lông mép trong đôi khi cũng xảy ra ở các loại lốp không săm. Để hạn chế tình trạng này, bạn chỉ cần chú ý tới áp suất lốp và thường xuyên đảo lốp. Một số nhà sản xuất xe hơi và lốp cho rằng, sự mòn vẹt nhẹ ở dải ta-lông thứ hai là điều hoàn toàn bình thường, nhưng không nên xem thường khi độ mòn quá lớn. Kích cỡ lốp lớn hơn bản rộng la-zăng quá nhiều cũng sẽ gây ra hiện tượng mòn ở trong mép lốp. 6
 7. Chấn đoán cụm bánh xe ̀ ́ 2) Không cân băng banh xe . Có rât nhiêu nguyên nhân dân đên không cân băng bang xe (như chay bị rung , xoc và ́ ̀ ̉ ́ ̀ ́ ̣ ́ đao banh ) vì xe khi chay cac banh xe chuyên đông quay tron rât nhanh (xe chay ờ tôc độ ̉ ́ ̣ ́ ́ ̉ ̣ ̀ ́ ̣ ́ cao 60km/h) lam cho phân khôi lượng không cân băng ở banh xe sẻ gây nên lực li tâm lam ̀ ̀ ́ ̀ ́ ̀ xay ra hiên tượng dao đông lớn ở banh xe theo phương hướng kinh. Sự biên dang ở vung ̉ ̣ ̣ ́ ́ ́ ̣ ̀ nay sẻ thu nhỏ ban kinh ở vung khac trên chu vi cua banh xe, tao nên sự thay đôi ban kinh ̀ ́ ́ ̀ ́ ̉ ́ ̣ ̉ ́ ́ banh xe và xay ra rung đông lớn . ́ ̉ ̣ Trên banh xe dân hướng người lai cam nhân qua vanh lai. ́ ̉ ́ ̉ ̣ ̀ ́ Trên banh xe không dân hướng sẻ tao nên rung đông thân xe , gân giông như hiên ́ ̉ ̣ ̣ ̀ ́ ̣ tượng xe chay trên đường mâp mô dang song liên tuc. ̣ ́ ̣ ́ ̣ Môi nguyên nhân có những cach khăc phuc khac nhau từ dơn gian đên phức tap : ̃ ́ ́ ̣ ́ ̉ ́ ̣ + Lôp bam bun đât : chỉ cân vệ sinh sach sẻ là được ́ ́ ̀ ́ ̀ ̣ + Lôp không cân băng hay lêch trong lượng :để khăc phuc tinh trang nay có hai ́ ̀ ̣ ̣ ́ ̣ ̀ ̣ ̀ loai cân băng banh xe cân lưu y: ̣ ̀ ́ ̀ ́ • Cân băng tinh : là phương phap mà chung ta chỉ thêm (chi) vao ̀ ̉ ́ ́ ̀ ̀ phia đôi diên với điêm năng . ́ ́ ̣ ̉ ̣ • Cân bằng động không chỉ thêm trọng lượng vào vị trí đối diện điểm nặng, mà cả trên cùng một phía của bánh. Nó khắc phục được cả hiện tượng bánh đảo sang hai bên do điểm nặng gần cạnh của lốp sẽ có xu hướng đảo về phía đường trục bánh xe khi xe chạy. + Cong lêch câu xe : Nếu sau khi cân bằng, lốp vẫn còn hiện tượng đảo, ̣ ̀ nguyên nhân có thể là do cầu xe bị cong lệch. Khi xe va phải chướng ngại nào đó, đặc biệt là khi phanh xe có thể gây cong lệch trục cầu xe. Để kiểm tra, bạn có thể móc một đồng hồ đo vào hệ thống treo và đo độ rung đảo của bánh khi quay . Sự mât cân băng cua banh xe đăt biêt quan trong trên ô tô con ở khia canh điêu khiên ́ ̀ ̉ ́ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ̀ ̉ vá an toan giao thông . ̀ c) Rơ long cac liên kêt . ̉ ́ ́ Do banh xe là môt cum cac chi tiêt liên kêt với nhau như: liên kêt banh xe với moay ́ ̣ ̣ ́ ́ ́ ́ ́ ơ , liên kêt banh xe với khung ……. ́ ́ + Liên kêt cum banh xe với moay ơ :Hư hong có thể chia thanh hai dang : ́ ̣ ́ ̉ ̀ ̣ 7
 8. Chấn đoán cụm bánh xe • Hư hong tự bị nới long : liên kêt banh xe với moay ơ thường ̉ ̉ ́ ́ do băt ôc nên thường tự bị nới long .. … ́ ́ ̉ • Hư hong do mon cac môi ghep : ổ bi banh xe thường hay bị ̉ ̀ ́ ́ ́ ́ ̀ mon…. Như vây hâu quả là lam cho cac banh xe chuyên đông bị đao, lăc kem theo tiêng ôn . ̣ ̣ ̀ ́ ́ ̉ ̣ ̉ ́ ̀ ́ ̀ nêu ở cac banh xe dân hướng thì lam tăng độ rơ vanh lai, viêc điêu khiên cac banh xe dân ́ ́ ́ ̉ ̀ ̀ ́ ̣ ̀ ̉ ́ ́ ̉ hu6o6ng1 khong chinh xac , ngoai ra tiêng ôn con chiu anh hưởng cua d0o65 rơ bac đan và ́ ́ ̀ ́ ̀ ̀ ̣ ̉ ̉ ̣ ̣ truc trụ đứng. ̣ + Liên kêt cum banh xe với khung gôm cac liên kêt cua : trụ đứng với truc banh ́ ̣ ́ ̀ ́ ́ ̉ ̣ ́ xe dân hướng , cac khớp câu ( ro6tuyn) khi bị hư hong sè dân tới : ̉ ́ ̀ ̀ ̉ • Sai lêch vị trí bố trí banh xe ̣ ́ • Trên banh xe dân hướng gây mon lôp nhanh . ́ ̉ ̀ ́ • Lam phat sinh tiêng ôn và rung đông ở khu vực gâm san xe ̀ ́ ́ ̀ ̣ ̀ ̀ khichuyên đông trên đường xâu . ̉ ̣ ́ III, Phương Pháp Và Thiết Bị Chấn Đoán Cụm Bánh Xe 1, XÁC ĐỊNH ÁP SUẤT BÁNH XE *Mục đích: Xác định áp suất khí nén trong lốp là điều kiện cơ sở để xác định tất cả các nhiệm vụ chuẩn đoán tiếp sau thuộc vấn đề xác định trạng thái kỹ thuật giảm chấn, bộ phận đàn hồi, trong hệ thống treo, hệ thống lái, hệ thống phanh, hệ thống truyền lực. Trong thực tế trong chuyển động áp suất khí cũng liên quan nhiều đến các tính chất tổng quát chuyển động của ôtô chẳng hạn như: tính năng động lực học, tín điều khiển, khả năng dẫn hướng, độ êm dịu độ bền chung,... của xe. Chạy xe trong điều kện lốp non là rất nguy hiểm, bạn có thể bị mất lái và gây ra những tai nạn đáng tiếc nếu như áp suất lốp xuống quá thấp. Nếu áp suất lốp xuống không đúng, nó có thể ảnh hưởng đến cảm giác lái và chiếc xe của bạn sẽ “ngốn” nhiên liệu nhiều hơn. Nhưng khi áp suất lốp lên cao, rất có thể chiếc xe của bạn có nguy cơ bị nổ lốp. Còn nếu nhiệt độ lốp xe của bạn lớn, nó sẽ làm tăng mức độ cản lăn, giảm khả năng tiết kiệm nhiên liệu, hoặc lốp, phanh… của bạn đang có vấn đề. * Lốp bị non (thiếu áp suất): Nếu lốp xe của bạn bị thiếu áp suất 0,4km/cm2 (gấp đôi mức lệch chuẩn cho phép) có thể làm cho lốp hỏng rất nhanh và tuổi thọ của lốp rút ngắn tới 25%. Lực ma sát tăng khoảng 15% và làm cho tiêu thụ nhiên liệu tăng tới 5%. Lúc này, bạn có thể cảm nhận thấy rõ hiện tượng mất thăng bằng, chuệnh choạng của xe khi vào cua. Hãy nhớ rằng thiếu 0,4kg/cm2 sẽ không làm cho lốp xẹp đến mức mắt thường có thể nhận ra, nhưng con số ấy có nghĩa là lốp bị thiếu tới 20% áp suất. Với nhiều loại lốp xe hiện đại, lốp chỉ xẹp khi áp suất giảm quá một nưa. 8
 9. Chấn đoán cụm bánh xe * Lốp bị căng (thừa áp suất): Nếu lốp xe của bạn bị thừa áp suất 0,4kg/cm2 hoặc hơn, chúng có thể dễ dàng bị xé nếu đi vào các cạnh ổ gà hoặc gặp các viên đá nhọn trên đường. Hơn nữa, lốp căng quá thì cảm giác xóc có thể cảm nhận rõ, đặc biệt khi đi vào các gờ giảm tốc. Tuy nhiên, lốp căng cũng có một tác dụng không thể phủ nhận là cải thiện cảm giác lái và khả năng ôm cua vững vàng hơn. Đó là lý do trong các cuộc đua sư dụng xe đường phố thì lốp xe thường được bơm căng hơn mức bình thường. Áp suất lốp và bề mặt tiếp xúc với mặt đường *Giá trị áp suất tiêu chuẩn. Giá trị áp suất được xác định bởi các nhà chế tạo, giá trị này gọi là tối ưu nhiều mặt trong khai thác, phù hợp với khả năng chịu tải và sự an toàn của lốp trong quá trình sư dụng, do vậy trước hết cần biết giá trị tiêu chuẩn bằng các cách: - Áp suất ghi trên bề mặt của lốp. Trong hệ thống đo lường có một số loại lốp ghi áp suất bằng đơn vị “psi” co thể chuyển đổi theo bang sau: Quy đổi “Kpa” và “psi” kPa psi kPa psi kPa psi 140 20 200 29 400 58 145 21 205 30 430 62 155 22 215 31 450 65 160 23 220 32 500 72 165 24 230 33 550 80 170 25 235 34 600 87 180 26 240 35 650 94 185 27 250 36 700 101 9
 10. Chấn đoán cụm bánh xe 6.9 kPa≈ 1 psi; 1KG/cm2 ≈ 100kPa; 1Mpa = 1000kPa Ví dụ trên bề mặt ôtô có ghi: MAX. PRESS 32 psi Ký hiệu trên bề biểu thị: áp suất pmax : 32psi ≈0,22Mpa ≈ 2,2 KG/cm2 - Áp suất sư dụng thường cho trong các tài liệu kỹ thuật kèm theo xe. Trên một số lớp ôtô con của châu âu không quy định phải ghi trên bề mặt lớp, các loại lốp này đã được quy định theo quy định theo quy ước của số lớp mành tiêu chuẩn ghi trên bề mặt lớp. Với lại có 4, 6, 8 lớp mành tiêu chuẩn, tương ưng với mõi loại áp suất, khí nén lớn nhất trong lớp như sau: 4 PR tương ứng pmax = 0.22 Mpa ≈ 2.2 Mpa KG/cm2 6 PR tương ứng pmax = 0.25 Mpa ≈ 2.5 Mpa KG/cm2 8 PR tương ứng pmax = 0.28 Mpa ≈ 2.8 Mpa KG/cm2 Trên một số lốp ôtô con của Mỹ, áp suất lớp được suy ra từ chế độ tải trọng cua lốp. Phân loại tải trọng ghi bằng chữ. “LOAD RANGE”. So sánh giữa hai tiêu chuẩn của Mỹ va Châu Âu là: Load Range B: pmax = 0.22 Mpa tương ứng 4 PR Load Range C: pmax = 0.25 Mpa tương ứng 6 PR Load Range D: pmax = 0.28 Mpa tương ứng 8 PR * Xác định áp suất: Xác định áp suất bằng dụ cụ đo áp suất( như hình sau): Một đầu được gắn vào van bơm và trên thiết bị sẽ có đồng hồ hiển thị áp suất của bánh xe Chỉ nên kiểm tra áp suất khi các vỏ xe còn đang lạnh. Các vỏ nóng sẽ làm tăng thêm khoảng 41 kPa (6 p.s.i.) áp suất hơi như là cách bảo vệ chống nhiệt. Đây là điều bình thường, vì vậy đừng bao giờ xả bớt hơi từ các vỏ xe nóng. Theo các nhà sản xuất vỏ ô tô, một vỏ được coi là lạnh khi chưa lăn bánh trong vòng ba tiếng đồng hồ và sau đó xe chạy với tốc độ trung bình không xa quá 1,5 km. Khi xe chưa lăn bánh, bạn cần kiểm tra các vỏ và ghi số áp suất hơi mỗi bánh xe đang thiếu. Ví dụ, một trong các bánh xe của bạn đo được 145 kPa (21 p.s.i.) trước khi xe lăn bánh, do đó cần thêm 20 kPa (3 p.s.i.) để đạt áp suất bình thường. Sau khi chạy vỏ sẽ nóng lên có thể đo được 159 kPa (23 p.s.i.). Bạn bơm thêm 20 kPa nữa, lúc này áp suất sẽ tăng đến 179 kPa (26 p.s.i), nhưng áp suất ấy sẽ giảm xuống 10
 11. Chấn đoán cụm bánh xe còn 165 kPa (24 p.s.i) khi vỏ xe nguội. Bạn không cần phải bơm vỏ xe vượt quá quy định của nhà sản xuất-trừ khi bạn thực hiện một chuyến đi xa với tốc độ, chở đầy người và hành lí Bạn cần lưu ý, áp suất bánh xe giảm khi nhiệt độ thay đổi. Ví dụ, các bánh xe bơm đúng 165 kPa ở 21 độ C sẽ giảm còn 138 kPa (20 p.s.i.) khi nhiệt độ xuống tới 2 độ C. Với áp suất 138 kPa, các bánh xe kể như bị thiếu hơi. Để thực hiện công việc kiểm tra áp suất khí nén ngày nay thường dùng các thiết bị đo áp suất khí nén. Đồng hồ đo áp suât có nhiều loại Hình: Thiết bị kiểm tra áp suất nén động cơ xăng Model:KA6640 NA Của hãng: Kingtool -Đài Loan 11
 12. Chấn đoán cụm bánh xe Thiết bị đo áp suât bánh xe Đối với người sư dụng xe có thể dùng loại đơn giản. Loại này có cấu trúc: một đầu tỳ mở van khí nén của bánh xe, một cặp xylanh piston có loxo cân bằng, cần piston có ghi vạch mức áp suất tùy theo sự dịch chuyển của piston bên trong. Đối với các trạm sữa chữa hay dùng giá đo có độ chính xác cao hơn. Thiết bị cảnh báo áp suất Chạy xe trong điều kện lốp non là rất nguy hiểm, bạn có thể bị mất lái và gây ra những tai nạn đáng tiếc nếu như áp suất lốp xuống quá thấp. Nếu áp suất lốp xuống không đúng, nó có thể ảnh hưởng đến cảm giác lái và chiếc xe của bạn sẽ “ngốn” nhiên 12
 13. Chấn đoán cụm bánh xe liệu nhiều hơn. Nhưng khi áp suất lốp lên cao, rất có thể chiếc xe của bạn có nguy cơ bị nổ lốp. Còn nếu nhiệt độ lốp xe của bạn lớn, nó sẽ làm tăng mức độ cản lăn, giảm khả năng tiết kiệm nhiên liệu, hoặc lốp, phanh… của bạn đang có vấn đề. Với cả hai trường hợp trên, thiết bị cảnh báo áp suất lốp là một lựa chọn an toàn rất hiệu quả cho chiếc xe của bạn. Có hai loại hệ thống cảnh báo áp suất lốp. Thứ nhất là hệ thống trực tiếp sẽ cảnh báo cho người lái khi áp suất lốp giảm 25% so với áp suất khuyến cáo của nhà sản xuất. Loại thứ hai là hệ thống gián tiếp sẽ cảnh báo lái xe khi một lốp xe giảm 30% so với áp suất của các lốp còn lại. Hai hệ thống khác nhau ở ngưỡng cảnh báo bởi hệ thống gián tiếp không cung cấp những thông tin chính xác về áp suất lốp như hệ thống trực tiếp. Cảm biến/bộ truyền tín hiệu được gắn vào vị trí van hơi Vì vậy các hệ thống cảnh báo áp suất lốp thường sư dụng loại trực tiếp. Hiện tại ở Việt Nam, các mẫu xe nhập ngoại hạng sang như Lexus LS460 hay Audi Q7… đều có trang bị hệ thống cảnh báo áp suất lốp tiêu chuẩn. Vậy nếu như bạn không sở hữu một chiếc xe sang, nhưng vì lý do an toàn, muốn trang bị một hệ thống cảnh báo như vậy cho chiếc xe của mình? Đừng lo, bạn hoàn toàn có thể lắp một hệ thống như vậy cho chiếc xe của mình với chi phí không hề cao, và thậm chí thiết bị mà chúng tôi giới thiệu còn có thể cho bạn biết cả thông tin về nhiệt độ của lốp xe. Là một hệ thống cảnh báo áp suất lốp trực tiếp, thiết bị này xác định và cảnh báo cho lái xe biết những thông số áp suất lốp. Hệ thống gồm các cảm biến trên mỗi bánh xe, chúng được gắn dễ dàng vào vị trí van hơi để đo nhiệt độ và áp suất lốp. Bạn nên lưu ý là khi lắp các cảm biến, nên cân bằng lại lốp xe bởi thiết bị lắp vào sẽ làm mất 13
 14. Chấn đoán cụm bánh xe cân bằng lốp. Các cảm biến này còn được tích hợp một bộ truyền tín hiệu để truyền những thông tin từ cảm biến đến bộ tiếp nhận tín hiệu và hiển thị lắp trên bảng táp-lô xe. Bộ thu tín hiệu/màn hình được đặt ở bảng táp-lô Màn hình hiển thị đồng thời là bộ tiếp nhận tín hiệu, được lắp đặt ở vị trí trên bảng táp- lô sao cho người lái có thể quan sát tốt nhất. Màn hình này hiển thị các thông số và nhiệt độ của 4 lốp xe, các thông tin về pin và cảnh báo. Thiết bị này có 5 mức độ cảnh báo, đó là: Cảnh báo chênh lệch áp suất: Cảnh báo này bắt đầu khi áp suất ở một lốp xe giảm không bình thường do bị cắm đinh hay hở van… Lúc này, màn hình sẽ nhấp nháy biểu tượng… âm thanh “bi” “bi” lặp lại liên tục. Bạn chỉ cần nhấn một phím bất kỳ trên màn hình để báo với hệ thống đã nhận được cảnh báo. Sau 10 giây nếu áp suất lốp vẫn giảm không bình thường thì âm thanh cảnh báo sẽ lặp lại liên tục. Lúc này, tốt nhất bạn nên dừng xe và kiểm tra điều gì đã xảy ra với chiếc lốp, và nếu có thể, tốt nhất nên đưa vào ga-ra để kiểm tra. Hình: màn hình hiển 14
 15. Chấn đoán cụm bánh xe Cảnh báo áp suất lốp thấp: Cảnh báo này bắt đầu khi áp suất lốp xuống dưới áp suất chuẩn. Giá trị áp suất này sẽ nhấp nháy trên màn hình cùng biểu tượng… Và âm thanh cảnh báo cũng kêu liên tục. Bạn nhấn phím bất kỹ để báo với hệ thống đã nhận được cảnh báo. Chiếc đèn LED đỏ sẽ nhấp nháy liên tục cho đến khi bạn bơm lốp lại đến áp suất chuẩn. Cảnh báo này có nghĩa là bạn đã quá lâu không bơm lại lốp xe, và đã đến lúc làm điều đó rồi. Cảnh báo áp suất lốp quá cao: Cảnh báo áp suất lốp quá cao bắt đầu khi áp suất lốp quá cao so vớ áp suất chuẩn. Giá trị áp suất sẽ nhấp nháy cũng biểu tượng… và âm thanh cảnh báo cũng sẽ lặp lại liên tục. Tương tự như cảnh báo áp suất lốp thấp, đèn LED đỏ cũng liên tục nháy cho đến khi bạn điều chỉnh lại áp suất chuẩn. Áp suất lốp lên quá cao có thể do rất nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân chủ yếu là do nhiệt độ lốp xe quá cao khi bạn đi đường trường liên tục trong thời gian dài làm lốp xe nóng lên, khiến khí trong lốp nở ra và đẩy áp suất lốp lên cao. Cũng không loại trừ khả năng phanh của bạn bị bó nhẹ làm đĩa phanh, hay tang trống, qua đó sẽ làm lốp xe quá nóng, hay thậm chí là do các chi tiết ở trục hoạt động không chính xác. Nếu bạn đang đi đường dài, thì nên tạm nghỉ ngơi thư giãn và tiếp tục cuộc hành trình. Còn nếu hiện tượng này liên tục xảy ra, thì bạn lên mang xe đến ga-ra kiểm tra lại và có những điều chỉnh cần thiết. Bộ sạc đặc biệt cho bộ nhận tín hiệu Cảnh báo nhiệt độ lốp xe quá cao: Cảnh báo này bắt đầu khi nhiệt độ lốp xe vượt quá nhiệt độ chuẩn. Cũng giống như các cảnh báo trước, giá trị nhiệt độ cùng biểu tượng sẽ nhấp nháy cùng âm thanh cảnh báo. Lúc này bạn nên kiểm tra lại lốp xe hoặc điều chỉnh lại áp suất lốp, bởi nhiệt độ lốp xe tăng cao có thể dẫn đến những thảm họa như nổ lốp, hay đơn giản là hệ thống lốp xe của bạn hoạt động không bình thường. 15
 16. Chấn đoán cụm bánh xe 2) KIỂM TRA TRẠNG THÁI HƯ HỎNG BÊN NGOÀI Các rạng nứt bên ngoài trong sư dụng do các nguyên nhân đột xuất gây nên: chẳng hạn như các va chạm mạnh trên nền cứng, lảo hóa các vật liệu cao su khi chịu áp lực gia tăng đột biến, lớp sư dụng thiếu áp suất… có thể nhận thấy các vết rạng nứt hình thành trên bề mặt khu vực có vân lớp và ở mặt bên bề mặt của lốp. Các rạng nứt trong sư dụng không cho phép, do vậy cần thường xuyên kiểm tra. Đặt biệt cần quan sát kỹ các tổn thất có chiều sâu lớn, các vật nhọn cứng băng kim loại cắm vào lốp khi bánh xe lăn, mà chưa gây thủng, cấn sữa chữa hoặc thay thế ngay Một số dạng hư hỏng bên ngoài của lốp xe a. Lốp non hơi Chạy xe với chiếc lốp non hơi chẳng khác nào để lốp xe dưới một lò lưa. Gần như toàn bộ áp lực chuyển động và sức nặng của xe dồn vào chiếc lốp thiếu độ căng cần thiết. Ma sát sinh ra đốt cháy cao su và sợi tổng hợp khiến lốp bị biến dạng. Lái xe cần chú ý đến thông số về áp suất hơi phù hợp in trên thành lốp. Lượng khí tiêu chuẩn có tác dụng giữ cho ta-lông và thành lốp không lệch hay méo mó. Việc chuẩn bị một chiếc bơm chân trong hộp đồ và thường xuyên kiểm tra độ căng của lốp là rất cần thiết. b. Lốp quá căng Áp suất căng hơi được in trên thành lốp chính là mức áp suất cực đại cho phép với lượng khí bên trong lốp xe. Vượt quá mức này có nghĩa là lốp quá căng. Điều này tưởng đơn giản nhưng lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình vận hành xe. Phanh tay sẽ dễ mất tác dụng và ta-lông lốp có xu hướng bị lệch. c. Lốp rạn nứt Cấu tạo chủ yếu của lốp xe là cao su. Hợp chất cao su rất dễ bị hư hại bởi tia tư ngoại, ánh sáng mặt trời và hoá chất. Việc tránh để xe dưới trời nắng đồng nghĩa với việc bảo vệ lốp xe khỏi hiện tượng rạn nứt vì tia tư ngoại. Với lốp chưa sư dụng nhất thiết tránh để lốp gần các thiết bị phát điện, các chất hoá học hoặc những nơi nó nhiệt độ cao. Mặc dù mặt ngoài của lốp được bôi một lớp dầu bảo vệ song quá trình vận chuyển làm nó bị khô đi. Thỉnh thoảng nên kiểm tra lốp dự phòng và bôi lớp dầu bảo vệ. d. Lốp bị vật nhọn đâm thủng 16
 17. Chấn đoán cụm bánh xe Tất cả các tác động của vật từ bên ngoài vào lốp xe đều có thể là nguyên nhân gây ra hỏng lốp như thủng, mòn hoặc bị xẻ. Bất cứ sự mất cân bằng nào cũng gây ảnh hưởng đến vành và bánh xe. Việc sưa chữa ngay tức khắc khi có ngoại vật đâm vào lốp xe là yêu cầu cần thiết. Một miếng vá tạm thời không những giúp lốp xe giữ hơi mà còn ngăn cản nước xâm nhập. Nếu như không có điều kiện vá lốp ngay tức khắc, lái xe cần tránh đi vào nước và dừng ngay khi lốp quá non. 3) XÁC ĐỊNH SỰ HAO MÒN LỐP DO MÀI MÒN Sự mòn lốp xe trên bề mặt sau thời gian sư dụng là một thông tin quan trọng hữu ích cho việc chuẩn đoán về : tuổi thọ ,áp suất khí trong lớp đang sư dụng ,góc đặt bánh xe và các hư hỏng trụ đứng ,khớp quay… Kiểm tra độ mòn của gai lớp bằng dụng cụ hoặc quan sát với mắt thường . Nếu áp suất ở mức tiêu chuẩn ,gai lớp chưa mòn quá thì cũng chưa đồng nghĩa với việc bạn có thể an tâm khởi hành cho một chuyến đi dài. Một mẩu kim loại, mãnh kính vỡ hay bất kỳ vật thể sắc nhọn nào cũng có thể găm rất sâu trên lốp xe trước khi gây ra những vết rách lớn. Bơm không đúng áp suất ,không đảo lốp định kỳ và lắp lệch là nguyên nhân phổ biến dẫn đến giảm tuổi thọ lốp và gây nguy hiểm khi lái .Vì vậy nên kiểm tra lốp 2 lần mỗi tháng để tìm ra các hiện tượng bất thường một cách kịp thời ,trước khi chúng ảnh hưởng đến an toàn của xe. Giống như cần gạt nước và bộ lọc dầu ,lốp là bộ phận thường xuyên bị mòn trong quá trình sư dụng thông thường .Hơn nữa ,lốp có ảnh hưởng lớn đến độ an toàn của xe khi nó là nơi chịu trách nhiệm chính trong quá trình xe chuyển động .Những dấu hiệu hỏng hóc của lốp thường rất dễ nhận biết dưa trên hiện tượng mài mòn .Và nếu thường xuyên kiểm tra lốp ,nó sẽ cho bạn biết những thông tin hết sức quý giá để khắc phục đúng lúc Kiểm tra lốp : hai yếu tố đầu tiên mà bạn cần quan tâm là thành và ta-lông lốp (phần bề mặt tiếp xúc với mặt đường ).Ta-lông được gia cố bằng các dây thép nhằm tăng khả năng chống lại các vật nhọn đâm vào ,trong khi thành lốp lại không có tác dụng đó .Sự khác biệt này nên đối với tất cả các loại lốp ,bạn nên bắt dầu từ thành lốp và kiểm tra thật cẩn thận .Quan sát tất cả các vết xước ,các đốm nổi hay vết rạn .Nếu tìm thấy bất cứ dấu hiệu nào ,bạn nên tháo lốp và tiến hành kiểm tra kỹ hơn Tiếp theo ,ta-lông là nơi đặc biệt quan trọng .Với chi tiết này ,bạn cần xem độ sâu cua chúng để biết bạn có thể đi bao nhiêu km nữa trước khi thay lốp mới .Thông thường, mỗi chiếc lốp thường có dấu hiệu 17
 18. Chấn đoán cụm bánh xe xác định độ mòn ta-lông và độ sâu của rãnh .Nếu các đường gân tạo nên một mặt phăng ,tốt nhất hãy thay một chiếc mới Một phương pháp khác là đút đồng tiền 1.000 vào rãnh lớp .nếu bạn nhìn thấy toàn bộ quốc huy khi đặt mắt ngang mặt lốp ,lúc đó nên thay mới Hình 4.6: kiểm tra sự hao mòn lốp bằng đồng tiền .Bên cạnh đó ,bạn cũng nên để ý tới các vết mòn bất thường.Nếu độ sâu của rãnh lốp không bằng nhau chứng tỏ hiện tượng mòn bắt đầu xuất hiện .Có những nguyên nhân chính khiến lốp mòn như bơm không đúng cách ,lắp không thẳng và khôngđảolốpđịnh kỳ Giai doạn tiếp theo trong quá trình kiểm tra lốp là so sánh mức độ mòn giữa lốp trước và lốp sau .Thông thường ,lốp trước mòn nhanh hơn lốp sau ,đặc biệt khi xe rẽ,bởi lúc đó ma sát với mặt đường tăng lên .Sự khác biệt này rất rõ khi chiếc xe sư dụng hệ dẫn động bánh trước và giải pháp là ban nên đảo lốp xe định kỳ sau khoảng 8000-12000 km đi được Hình 4.7 các dạng cơ bản của mòn lốp Nhìn váo đầu xe ,các bánh bên phải a)Khi áp suất quá thấp hay quá tải ; b) Khi áp suất quá cao c) khi độ chụm dương quá lớn ; d) góc nghiêng ngang trụ đứng quá lớn e) góc nghieng ngang bánh xe quá lớn ; f) lốp bị mất cân bằng Qua hình 4.7 thể hiện các dạng bề mặt lốp bị mòn cơ bản và khả năng cung cấp thông tin về trạng thái và các góc đặt bánh xe và hệ thống treo trên ôtô .Bằng các kinh nghiệm sư dụng chúng ta nhanh chóng xác định nguyên nhân ,đôi khi không nhất thiết sư dụng các thiết bị phức tạp 18
 19. Chấn đoán cụm bánh xe Nhờ các thông số trên có thể xem xét sâu hơn thông qua việc xác định các góc đặ bánh xe bằng dụng cụ chuyên dùng Bơm đủ áp suất : bơm đúng tiêu chuẩn là cách giảm mòn tốt nhất .Thông thường những chiếc lốp không đủ hơi có thành lốp bị lún ,khiến bề mặt lốp bị mòn về hai mép trong khi phần giữa không bị mòn nhiều .bên cạnh đó, lốp non còn gây nên hiện tượng quá nhiệt do tăng ma sát với mặt đường dẫn đến mòn nhanh hơn ,thậm chí bị nở ra .Tuy vậy ,những chiếc lốp quá hơi cũng gây nên nhiều phiền toái và chỉ bị mòn ở phần giữa ta-lông trong khi hai mép vẫn “ bình thường “. Nếu quá áp suất quy định ,lốp sẻ mòn nhanh hơn và cách tốt nhất là bạn xì bớt hơi .Thông thường ,các nhà sản xuất lốp khuyến cáo nên kiểm tra áp suất lốp 2 lần /tháng . Đảo lốp định kỳ : phương pháp này để tăng tuổi thọ lốp là chỉnh cho nó không bị lệch.Nếu lốp lắp không tiếp xúc tối ưu với mặt đường ,hiện tượng mòn xảy ra không đều,bất thường và nhanh chóng .Khi có hiện tượng này ,lốp thường mòn một phía nào đó và tạo góc với mặt đường khiến giảm độ bám .Cách tốt nhất để khắc phục hiện tượng này là thực hiện đảo lốp 4)KIỂM TRA KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC BÁNH XE Kiểm tra kích thước hình học bánh xe Hình dạng hình học của bánh xe được chú ý là sự méo mó của bánh xe thể hiện bằng sự sai lệch kích thước hình học của bánh xe khi quay quanh trục. Thiết bị kiểm tra gồm: giá đở đồng hồ so với đầu đo. Đầu đo được gắng trên giá đo. Khi đo đặt ô tô trên nền phẳng, cứng. Dung kích nâng bánh xe lên cần đo để quay bánh xe. Các vị trí cần đo trên lốp và vành được chỉ ra ở hình trên. Quan trọng hơn cả là các kích thước: sai lệch kích thước đường kính, chiều rộng của vành và bánh xe. Sai lệch đường kính được so sánh với các lốp khác nhau và tra theo tiêu chuẩn. Khi sai lệch đường kính có thể dẫn đến mất cân bằng bánh x 19
 20. Chấn đoán cụm bánh xe IV, Kết Cấu Bánh Xe 1, SỰ RƠ LỎNG Sự rơ lỏng của các bánh xe dẫn hướng lien quan tới : -mòn ổ bi bánh xe -lỏng ốc bắt bánh xe: những chiếc bu-lông trên bánh xe bị xoáy sai đường ren. Điều này có thể khiến bu-lông bánh xe lỏng lẻo và bánh xe có thể rời ra. -mòn trụ đứng ,hay các khớp cầu, khớp trụ trong hệ treo độc lập ,các khớp dầu trong các đòn dẫn động lái . + Phát hiện các rơ lỏng này có thể tiến hành khi kích nâng bánh xe cần xem xét lên khỏi mặt nền .Dùng lực của hai cánh tay lắc bánh xe quay quanh tâm quay theo các phương AA và BB.Cảm nhận độ rơ của chúng : -Nếu bị rơ theo cả hai phương thì đó là do ổ bi xe bị mòn , -Nếu bị chỉ bị rơ theo phương AA thì là do mòn trụ đứng ,hay các khớp cầu ,khớp trụ trong hệ treo độc lập , -Nếu chỉ bị rơ theo phương BB thì do mòn các khớp cầu trong hệ thống lái . Sự rơ lỏng ổ bi hay trụ đứng còn có thể tiến hành xác định khi đưa lên bệ thư kiểu rung ngang. Bằng thiết bị đo rung ngang theo quá trình thời gian có thể phát hiện được các xung động va đập ,hay nhìn trực tiếp bằng mắt nếu có độ rơ mòn lớn tại chỗ liên kết . Sự rơ lỏng các bánh xe sẽ ảnh hưởng lớn tới độ chụm và các góc đặt,bởi vậy đồng thời với sự xuất hiện mòn lốp không đều . Trên các bệ thư đo độ trượt ngang tĩnh ,khi có mặt sự rơ lỏng này ,không thể xác định chính xác giá trị góc đặt bánh xe . +Phát hiện rơ lỏng khi xe chuyển động trên đường thông qua cảm nhận những va đập , độ dơ vành lái trên đừơng xấu .. a, Góc Kingpin 20