Xem mẫu

  1. BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính ______________________________ Thủ tục: Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với doanh nghiệp 1 - Trình tự thực hiện: Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động phải gửi hồ sơ tới cơ quan thuế để chấm dứt hiệu + lực mã số thuế của doanh nghiệp mình. Doanh nghiệp sau khi đã làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, khi hoạt động trở + lại phải làm hồ sơ đăng ký thuế mới và được cấp mã số thuế mới. - Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Chi Cục thuế + Thông qua hệ thống bưu chính + - Thành phần, số lượng hồ sơ: - Thành phần hồ sơ , bao gồm: + Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản gốc). + Quyết định giải thể doanh nghiệp hoặc Quyết định mở thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp hoặc Thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh của cá nhân, hộ kinh doanh. - Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) - Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan Thuế phải thực hiện thông + báo doanh nghiệp ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Sau 30 ngày, cơ quan thuế sẽ thực hiện thủ tục đóng mã số thuế đối với những doanh + nghiệp không có xác nhận của Tổng cục Hải quan, hoặc được Tổng cục Hải quan xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế truyền thông tin người nộp thuế đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế sang Tổng cục Hải quan để xác nhận doanh nghiệp đã hoàn thành hay chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế với ngành Hải quan - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi Cục thuế + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi Cục thuế + - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính : Cơ quan thuế ra thông báo doanh nghiệp ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. - Lệ phí (nếu có):
  2. - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ) - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH 11 ngày 29/11/2006 + Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ + Thông tư 85/2007/TT-BTC ngày 18/07/2007 Hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về + việc đăng ký thuế.
nguon tai.lieu . vn