Xem mẫu

  1. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP Câu 1: Tổng giá trị kinh tế của hàng hóa môi trường bao gồm những thành phần gì? Giải thích từng thành phần. Cho ví dụ về một hàng hóa môi trường có các thành phần khác nhau trong tổng giá trị Câu 2: Tại sao phải đánh giá giá trị bằng tiền của các hàng hóa và dịch vụ môi trường? Nêu sự khác biệt cơ bản giữa phương pháp phát biểu sự ưa thích và phương pháp sự ưa thích. Câu 3: Cho một số ví dụ có thể áp dụng phương pháp chi phí cơ hội để đánh giá giá trị hàng hóa/dịch vụ môi trường? Câu 4: Trình bày các bước tiến hành một đánh giá sử dụng phương pháp đánh giá ngẫu nhiên. Câu 5: Trình bày các bước tiến hành một đánh giá sử dụng phương pháp đánh giá hưởng thụ Câu 6: Vé vào cổng công viên Đầm Sen là 10 USD/người/ngày tham quan. Nếu hàng ngày đường cầu giải trí tại công viên cho trước là Q = 40 – 1/2P. Xác định thặng dư của khách tham quan đến công viên? Câu 7: Có số liệu sau đây về tình hình tham quan hồ Bình An của dân cư trong các vùng A, B, C, D trong năm: Vùng xuất Khoảng cách Số lần tham Dân số trong Chi phí trung phát trung bình từ quan bình vùng (người) bình cho một vùng đến hồ quân một lần tham quan (km) người/năm (1000 đồng) A 11 0 10000 13 B 7 1 16000 9 C 4 2 90000 7 D 1 3 15000 4 1. Vẽ đường cầu về nhu cầu tham quan hồ 2. Tính thặng dư tiêu dùng hàng năm của mội người ở vùng B, C, D 3. Tính tổng thặng dư tiêu dung của tất cả các vùng Câu 8: Chi phí tiếng ồn. Giả sử mọi người sở hữu các căn hộ giống nhau ở gần sân bay. Nếu một tuyến đường băng mới được xây dựng, các căn hộ trong vùng A sẽ hưởng giá trị lợi ích vì họ cảm thấy yên tĩnh hơn. Nhưng các căn hộ ở vùng B, nằm dưới đường bay mới, mất đi giá trị đó vì họ cảm thấy ồn ào hơn. Các căn hộ Giá trị 1000 $ Số căn hộ Thay đổi (giá trị tiền $) Trước Sau
  2. A Yên tĩnh hơn 250 280 10.000 ? B Ồn ào hơn 250 210 5.000 ? a. Tính toán những thay đổi trong giá trị vùng ? b. Lợi ích, chi phí và lợi ích ròng từ những thay đổi là bao nhiêu c. Giả thiết những thay đổi trong tiếng ồn là nguồn lợiích và chi phí duy nhất. Đường băng mới và cải thiện Pareto thực tế theo những điều kiện nào? Câu 9: Một số câu hỏi lý thuyết khác Câu 10: Một số bài đọc thêm về Hòn Mun, bảo tồn biển Nha Trang, thiệt hại kinh tế do tác động môi trường.
nguon tai.lieu . vn