Xem mẫu

  1. Cập nhật driver cho Windows Vista Driver là thành phần không thể thiếu đối với các thiết bị phần cứng. Do đó, cần cập nhật các phiên bản mới để các thiết bị phần cứng có thể hoạt động tốt trên HĐH Windows Vista. Các chương trình điều hướng hoạt động (driver) cho phần cứng là một phần không thể thiếu. Nó "chỉ dẫn" cho phần cứng hoạt động theo cách thức đã được định sẵn. Khi cài đặt đúng phiên bản driver tương ứng từ nhà cung cấp, phần cứng sẽ hoạt động đúng với chức năng và công suất của nó trên hệ điều hành tương ứng. Khi sử dụng driver có sẵn trong Windows Vista cho các thiết bị phần cứng, sẽ có trường hợp các driver "mâu thuẫn" với nhau và làm cho phần cứng hoạt động ì ạch hoặc không hoạt động. Đó là lúc bạn nên cập nhật driver phần cứng thích hợp với phiên bản mới nhất. Việc cập nhật driver trong Windows Vista hoàn toàn không khó khăn gì, chỉ việc thực hiện các bước đơn giản sau: Vào Control Panel, nhấn vào biểu tượng Hardware and Sound. Bạn sẽ thấy nhiều tùy chọn để hiệu chỉnh phần cứng. Tìm đến biểu tượng "Device Manager" và nhấn "Update Device Drivers". Windows Vista sẽ hỏi bạn về quyền hạn để thực thi phần điều khiển (Management console) để truy xuất đến phần cứng. Một danh sách thiết bị phần cứng sẽ được hiển thị dưới những đầu mục quản lý (Manage) khác nhau. Tìm đến thiết bị đang bị lỗi và nhấn phải chuột, trong menu xổ ra, ta chọn "Update Driver Software" để kích hoạt trình wizard hỗ trợ các tiến trình tải phiên bản driver mới nhất của phần cứng. Bạn sẽ được Windows "hỏi" một lần nữa về nguồn để cập nhật driver là trên PC hay tự động cập nhật qua Internet hoặc cập nhật thủ công. Nếu đã tải về máy hoặc có CD thì chọn phần dưới. Sau khi đã chọn lựa thích hợp, nhấn Next để cài đặt lên máy tính và khởi động lại máy rồi kiểm tra lại thiết bị phần cứng đã hoạt động tốt hay chưa.
nguon tai.lieu . vn