Xem mẫu

  1. 8H. Cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với cá nhân 12/08/2009 8.1. Trình tự thực hiện: - Cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và lệ phí cấp GCN tại UBND cấp xã (đối với khu vực nông thôn), tại phòng có chức năng quản lý nhà cấp huyện (đối với khu vực đô thị). Cơ quan tiếp nhận đơn có trách nhiệm thông báo cụ thể thời gian thẩm tra sơ đồ nhà ở và hướng dẫn hoàn tất hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận; viết biên nhận hẹn thời gian giao giấy chứng nhận; - UBND cấp huyện kiểm tra hồ sơ, thể hiện các nội dung trên giấy chứng nhận, ký giấy chứng nhận, vào sổ đăng ký quyền sở hữu nhà ở, thông báo cho chủ sở hữu biết về việc nộp nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; - Chủ sở hữu nộp biên lai các khoản lệ phí và các giấy tờ gốc về nhà ở cho UBND cấp huyện để lưu hồ sơ và ký nhận vào sổ đăng ký QSHNO để nhận GCN. 8.2. Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính 8.3. Thành phần số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ: - Đối với cá nhân trong nước: + Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; + Bản sao giấy tờ về tạo lập nhà ở; + Bản vẽ sơ đồ nhà ở. - Đối với cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài: + Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; + Bản sao giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam; + Giấy tờ tạo lập hợp pháp về nhà ở; + Bản vẽ sơ đồ nhà ở. b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 8.4. Thời hạn giải quyết:
  2. - 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 8.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân 8.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng có chức năng quản lý nhà cấp huyện, Ủy ban nhân dân xã 8.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận 8.8. Lệ phí (nếu có): - Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với cá nhân - Mức lệ phí: 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng) 8.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: - Đơn đề nghị cấp mới chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (đính kèm theo thủ tục) - Bản vẽ sơ đồ nhà ở đất ở đối với trường hợp chủ nhà tự đo vẽ (đính kèm theo thủ tục) 8.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 8.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Luật nhà ở số 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005, có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2006; - Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở; - Thông tư số 05/2006/TT-BXD ngày 01/11/2006 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung của NĐ 90/2006/NĐ-CP.
nguon tai.lieu . vn