Xem mẫu

  1. Cấp mới chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đường bộ Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Giao thông vận tải Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng quản lý vận tải thuộc các Sở Giao thông vận tải Cơ quan phối hợp (nếu có): không có Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:10 ngày kể từ ngày làm việc nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề thiết kế phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ đề 1. Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải nghị Giải quyết Sở GTVT tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ, cấp Chứng chỉ 2. thủ tục hành nghề thiết kế phương tiện giao thông đường bộ Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương 1. tiện vận tải kèm theo 02 ảnh màu cỡ 3x4 chụp trong thời gian không quá 6 tháng trước ngày nộp hồ sơ; Bản sao hợp pháp các văn bằng, chứng chỉ liên quan đến nội dung xin cấp 2. chứng chỉ hành nghề, nếu là văn bằng, chứng chỉ do nước ngoài cấp phải dịch ra tiếng Việt và có công chứng; 3. Bản khai kinh nghiệm chuyên môn
  3. Số bộ hồ sơ: 02 (bộ). Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh Quyết định 38/2005/QĐ- 1. dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải. BGTVT n... Bản khai kinh nghiệm chuyên môn về thiết kế Quyết định 38/2005/QĐ- 2. phương tiện vận tải. BGTVT n... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Có năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; đối với công dân Việt Nam phải có chứng minh Quyết định thư nhân dân, đối với người nước ngoài và người 1. 38/2005/QĐ-BGTVT Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có hộ chiếu và n... giấy phép cư trú tại Việt Nam theo quy định của Pháp luật. 2. Có bằng tốt nghiệp từ bậc đại học trở lên do các cơ Quyết định
  4. Nội dung Văn bản qui định sở đào tạo của Việt Nam hoặc của nước ngoài cấp. 38/2005/QĐ-BGTVT Chuyên ngành đào tạo phải phù hợp với nội dung xin n... cấp chưng chỉ. Quyết định Có ít nhất 03 (ba) năm làm việc trong ngành xin cấp 3. 38/2005/QĐ-BGTVT chứng chỉ. n...
nguon tai.lieu . vn