Xem mẫu

  1. Cấp lại thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Cục quản lý xuất nhập cảnh Thông tin Lĩnh vực thống kê:Quản lý xuất nhập cảnh Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an . Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an. Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí cấp giấy tờ về xuất, nhập - Thẻ có giá trị đến 1 Thông tư số 1. cảnh và cư trú cho người nước năm: 60 USD 66/2009/TT-BTC ng... ngoài tại Việt Nam - Thẻ có giá trị trên 1 năm đến 2 năm: 80
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định USD - Thẻ có giá trị trên 2 năm đến 3 năm: 100 USD Kết quả của việc thực hiện TTHC:Thẻ tạm trú Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật Người nước ngoài xin cấp lại thẻ tạm trú phải thông qua cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh để làm thủ tục với Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an. Cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh người nước ngoài gửi hồ sơ tới Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an. 2. Bước 2 * Cán bộ quản lý xuất nhập cảnh tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: - Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp và yêu cầu nộp lệ phí cho cán bộ thu lệ phí. Cán bộ thu lệ phí nhận tiền, viết biên lai thu tiền và giao giấy biên nhận cùng biên lai thu tiền cho người nộp hồ sơ.
  3. Tên bước Mô tả bước - Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời * Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (ngày lễ nghỉ). Nhận thẻ tạm trú tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an: - Người nhận đưa giấy biên nhận, biên lai thu tiền để đối chiếu. Cán bộ 3. Bước 3 trả kết quả kiểm tra và yêu cầu ký nhận, trả thẻ tạm trú cho người đến nhận kết quả. *Thời gian trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (ngày lễ nghỉ). Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh; 01 tờ khai về thông tin về người nước ngoài xin tạm trú, có dán ảnh và đóng dấu 2. giáp lai của cơ quan, tổ chức; 3. 02 ảnh cỡ 3 x4 cm;
  4. Thành phần hồ sơ 01 bản chụp hộ chiếu, thị thực còn giá trị, phiếu xuất nhập cảnh (mang bản chính để 4. đối chiếu); 01 bản sao hoặc bản pho to (mang bản chính để đối chiếu) giấy tờ chứng minh mục đích ở lại Việt Nam (tuỳ trường hợp cụ thể nộp giấy tờ thích hợp: Giấy phép đầu tư, 5. giấy phép thành lập doanh nghiệp, giấy phép lao động, giấy xác nhận thành viên hội đồng quản trị, giấy phép thành lập văn phòng đại diện, giấy đăng ký kết hôn, khai sinh...). Trường hợp bị mất thẻ tạm trú, ngoài quy định như hồ sơ cấp mới, phải nộp kèm 01 6. đơn trình bày lý do bị mất hoặc văn bản báo mất của cơ quan tổ chức bảo lãnh. Số bộ hồ sơ: 01 (một) bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Thông tư liên tịch số 1. Công văn đề nghị cấp thẻ tạm trú (mẫu N5A/M) 04/2002... Tờ khai thông tin về người nước ngoài đề nghị cấp thẻ Thông tư liên tịch số 2. tạm trú (mẫu N5B/M) 04/2002...
  5. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Có thời gian tạm trú tại Việt Nam từ 01 năm Pháp lệnh số 24/2000/UBTV 1. trở lên; QH1... Pháp lệnh số 24/2000/UBTV 2. Hộ chiếu còn thời hạn từ 01 năm trở lên QH1...
nguon tai.lieu . vn