Xem mẫu

  1. Cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông trong trường hợp phân chia sáp nhập bến bến khách ngang sông Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đường thủy nội địa Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Giao thông vận tải Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Chậm nhất 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được đủ hồ sơ và thoả mãn các điều kiện theo quy định thì cơ quan có thẩm quyềncấp lại bến khách ngang sông Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí cấp Giấy phép hoạt 40.000 đồng/ Thông tư số 47/2005/TT- 1. động bến khách ngang sông lần cấp BTC ng... Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy phép
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Khi phân chia, sáp nhập bến khách ngang sông, tổ chức, cá nhân Nộp hồ 1. gửi hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động bến đến cơ quan sơ có thẩm quyền xem xét Giải Cơ quan có thẩm quyền xem xét nếu thoả mãn các điều kiện theo 2. quyết quy đinh thì cấp lại Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông có xác 1. nhận của UBND xã phường nơi mở bến Văn bản của đơn vị quản lý đường thuỷ nội địa xác nhận vị trí bến bảo đảm 2. các điều kiện quy định 3. Bản thiết kế công trình bến theo tiêu chuẩn cấp kỹ thuật bến phà đối với
  3. Thành phần hồ sơ bến có phương tiện vận tải ngang sông được phép chở ô tô Văn bản của đơn vị quản lý đường thuỷ nội địa xác nhận việc hoàn thành 4. lắp đặt báo hiệu đường thuỷ nội địa theo quy định 5. Bản sao giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất 6. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Bản sao Giấy vhứng nhận đăng ký, Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và 7. bảo vệ môi trường của phương tiện vận tải hành khách ngang sông Bản sao bằng chứng chỉ chuyên môn của người điều khiển phương tiện vận 8. tải hành khách ngang sông Bản nghiệm thu hoàn công công trình bến có xác nhận của cơ quan có thẩm 9. quyền về đầu tư xây dựng đối với bến có phương tiện vận tải hành khách ngang sông được phép chở ô tô 10. Bản nghiệm thu hoàn công công trình bến có xác nhận của cơ quan có thẩm
  4. Thành phần hồ sơ quyền về đầu tư xây dựng đối với bến có phương tiện vận tải hành khách ngang sông được phép chở ô tô Quyết định của cơ quan có thẩm quyền cho phép phân chia, sáp nhập bến 11. khách ngang sông Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động bến Quyết định số 07/2005/QĐ- 1. khách ngang sông BGTV... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. Bến không nằm trong khu vực cấm xây dựng theo Quyết định số quy định của pháp luật phù hợp với quy hoạch phát 07/2005/QĐ-
  5. Nội dung Văn bản qui định triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thuỷ nội địa, vị BGTV... trí cảng, bến có địa hình thuỷ văn ổn định, phương tiện ra, vào an toàn thuận lợi; Bến có cầu cho người, phương tiện giao thông đường bộ lên xuống an toàn thuận tiện, có trang thiết bị cho phương tiện neo buộc, có đèn chiếu sáng nếu hoạt Quyết định số 2. động ban đêm. Đối với bến khách ngang sông mà 07/2005/QĐ- phương tiện vận tải hành khách ngang sông được BGTV... phép chở ô tô công trình bến phải áp dụng theo tiêu chuẩn kỹ thuật của bến phà; Quyết định số 3. Lắp đặt báo hiệu đường thuỷ nội địa theo quy định; 07/2005/QĐ- BGTV... Quyết định số 4. Có nhà chờ, bảng nội quy, bảng niêm yết giá vé. 07/2005/QĐ- BGTV...
nguon tai.lieu . vn