Xem mẫu

  1. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa Thông tin Lĩnh vực thống kê: Nông nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Bảo vệ thực vật Thành phố Hồ Chí Minh Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ thực vật Thành phố Hồ Chí Minh Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: - Kể từ khi Chi cục Bảo vệ thực vật TP. HCM nhận được hồ sơ hợp lệ, Chi cục bảo vệ thực vật tiến hành xem xét và cấp lại loại giấy tờ trên trong thời hạn 15 ngày. - Trường hợp không thể cấp lại được trong thời hạn trên thì Chi cục Bảo vệ thực vật sẽ thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết. Đối tượng thực hiện: Tổ chức
  2. TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1. Người có nhu cầu chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo qui định. Nộp hồ sơ tại Chi cục Bảo vệ thực vật, số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6 Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. 2. Bước 2. - Thời gian nhận hồ sơ: Sáng từ 7g30 - 11g30 và chiều từ 13g00 - 17g00, từ thứ hai đến thứ sáu. - Kiểm tra nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả. Thông báo với doanh nghiệp để kiểm tra điều kiện hành nghề 3. Bước 3. xông hơi khử trùng. 4. Bước 4 Trả kết quả tại Chi cục Bảo vệ thực vật, số 10 Nguyễn Huy Tưởng Phường 6 Quận Bình Thạnh. Sáng từ 7g30 - 11g30 và
  3. Tên bước Mô tả bước chiều từ 13g00 - 17g00, từ thứ hai đến thứ sáu. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận (mẫu Phụ lục 4); 2. - Danh mục phương tiện, trang thiết bị xông hơi khử trùng theo qui định; 3. - Bản sao Chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng; - Danh sách người trực tiếp xông hơi khử trùng đã được cấp Thẻ xông hơi 4. khử trùng theo qui định. Số bộ hồ sơ: 01
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện Quyết định số 1. hành nghề xông hơi khử trùng Đính kèm mẫu đơn 89/2007/QĐ-BNN... (phụ lục 4) Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn