Xem mẫu

  1. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (bị hư hỏng) Thông tin Lĩnh vực thống kê:Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Uỷ ban nhân dân cấp huyện/ Trưởng phòng ĐKKD thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện / Phòng ĐKKD cấp tỉnh Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:05 ngày làm việc (tối đa) Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định từ 100.000 đến 200.000 Thông tư 97/2006/TT-BTC 1. đồng. ngày... Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Hợp tác xã nộp hồ sơ tại cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận 1. đăng ký kinh doanh hợp tác xã Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận trao giấy biên nhận 2. và hẹn ngày đến lấy kết quả
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. 1) Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã 2) Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã bị hư 2. hỏng; 3) Mã số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã được cấp lại 3. là mã số đã được ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã đã bị hư hỏng; Số bộ hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không