Xem mẫu

  1. Cấp lại chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đường bộ Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Giao thông vận tải Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng quản lý vận tải thuộc các Sở Giao thông vận tải Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không
  2. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ đề 1. Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải nghị Sở GTVT tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ, cấp lại Giải quyết 2. Chứng chỉ hành nghề thiết kế phương tiện giao thông thủ tục đường bộ
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn xin cấp lại Chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế 1. phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; Chứng chỉ cũ, trường hợp mất chứng chỉ thì phải có giấy xác nhận của 2. cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương; 3. Bản khai kết quả hành nghề theo chứng chỉ đã được cấp; Đối với trường hợp đề nghị bổ sung nội dung hành nghề thì phải có 4. thêm bản sao văn bằng chứng chỉ liên quan đến nội dung xin bổ sung Số bộ hồ sơ: 01 (bộ).
  4. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn