Xem mẫu

  1. Cấp lại bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thuỷ nội địa từ hạng 3 trở xuống; cấp lại chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đường thủy nội địa Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Giao thông vận tải Cơ quan phối hợp (nếu có): không có Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí cấp bằng thuyền trưởng, 50.000 Thông tư số 47/2005/TT- 1. máy trưởng đồng BTC ng...
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí cấp đổi chứng chỉ chuyên 20.000 Thông tư số 47/2005/TT- 2. môn: đồng BTC ng... Phí sát hạch thi cấp bằng thuyền 170.000 Thông tư số 47/2005/TT- 3. trưởng hạng 3 đồng BTC ng... Phí sát hạch thi cấp bằng máy 140.000 Thông tư số 47/2005/TT- 4. trưởng hạng 3 đồng BTC ng... Kết quả của việc thực hiện TTHC: Bằng Chứng chỉ Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp lại bằng thuyền trưởng, 1. sơ máy trưởng tại Sở Giao thông vận tải địa phương
  3. Tên bước Mô tả bước Giải Sở Giao thông vận tải xem xét tính hợp lệ của hồ sơ theo quy 2. quyết định làm căn cứ để cấp lại bằng thuyền trưởng, máy trưởng Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị có dán ảnh 2. 03 ảnh mầu cỡ 3 x 4 cm kiểu chứng minh nhân dân 3. Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ của trung tâm y tế hoặc bệnh viện đa khoa cấp 4. huyện trở lên cấp 5. Bản sao bằng chứng chỉ chuyên môn (đối với bằng bị hỏng, bằng hết hạn)
  4. Thành phần hồ sơ 6. Xác nhận mất bằng (áp dụng đối với trường hợp mất bằng) Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị đổi, cấp lại bằng, chứng chỉ chuyên Công văn số 1712/ CĐS 1. môn phương tiện thuỷ nội địa - TCCB... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Người có bằng thuyền trưởng, máy trưởng từ hạng 3 Quyết định số 1. trở xuống do Sở Giao thông vận tải cấp đã hết hạn sử 19/2008/QĐ-BGT... dụng nhưng chưa quá 12 tháng kể từ sau ngày 31/12/ 2012 có tên trong sổ cấp bằng thì gửi hồ sơ đến cơ
  5. Nội dung Văn bản qui định quan có thẩm quyền để được dự thi kiểm tra lý thuyết để được cấp lại Công văn số 1712/CĐS-TCCB ngà... Người có bằng thuyền trưởng, máy trưởng do Sở Giao thông vận tải cấp đã hết hạn sử dụng trên 12 tháng kể từ sau ngày 31/ 12/ 2012 có tên trong sổ cấp bằng thì gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để được thi, kiểm tra lại cả lý thuyết và thực hành để được cấp lại bằng. Người có bằng bị mất còn thời hạn theo quy Quyết định số 2. định, có tên trong sổ cấp bằng, nếu bị mất trong các 19/2008/QĐ-BGT... trường hợp thiên tai như bão lụt, động đất, hoả hoạn, có xác nhận của chính quyền địa phương, bị cướp, trấn lột, phương tiện bị chìm đắm, có xác nhận vụ việc của cơ quan công an, không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu, giữ, xử lý thì gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để được cấp lại bằng Công văn số 1712/CĐS-TCCB ngà... 3. Người có bằng bị mất, còn thời hạn sử dụng có tên Quyết định số trong sổ cấp bằng nếu bị mất ngoài cac trường hợp
  6. Nội dung Văn bản qui định trên, không phát hiện các cơ quan có thẩm quyền thu, 19/2008/QĐ-BGT... giữ, xử lý sau 2 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ cho cơ quan có thẩm quyền được thi lại lý thuyết, để được cấp lại bằng Công văn số 1712/CĐS-TCCB ngà...
nguon tai.lieu . vn