Xem mẫu

  1. 13T. Cấp giấy phép xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS) loại 1 11/08/2009 13.1. Trình tự thực hiện: - Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định 13.2. Cách thức thực hiện: - Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan được phân cấp hoặc qua bưu điện 13.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ: - Đơn xin cấp giấy phép xây dựng - Bản sao hợp lệ giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật - Hồ sơ thiết kế đã được thẩm định theo quy định bao gồm bản vẽ mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng điển hình; mặt bằng móng của công trình; sơ đồ đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước. b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 13.4. Thời hạn giải quyết: - 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 13.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: - Tổ chức và cá nhân 13.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: theo phân cấp của tỉnh 13.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: - Giấy phép 13.8. Lệ phí: - Lệ phí cấp giấy phép xây dựng - Mức lệ phí: theo quy định của HĐND cấp tỉnh
  2. 13.9.Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: - Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (đính kèm theo thủ tục) 13.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 13.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Luật số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 về Xây dựng - Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình - Nghị định 24/2006/NĐ-CP ngày 6/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành pháp lệnh phí và lệ phí - Thông tư số 12/ 2007/TTLT/BXD-BTTTT ngày 11/12/2007 giữa Bộ Xây dựng và Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động ở các đô thị.
nguon tai.lieu . vn