Xem mẫu

  1. Thủ tục hành chính Báo chí-Cục Báo chí
  2. Tên thủ tục : Cấp Giấy phép trưng bày tủ ảnh, tủ thông tin Cơ quan thực hiện : Cục Báo chí Nội dung : Thủ tục Cấp Giấy phép Trưng bày tủ ảnh, tủ thông tin. - Cơ quan đại diện nước ngoài có nhu cầu đặt tủ thông tin trước trụ sở của mình nộp hồ sơ cho Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông (tại 50 Thi Sách, Hà Nội) hoặc thông qua hệ thống bưu chính. (Trường hợp cơ quan đại diện nước ngoài có trụ sở ở các địa phương ngoài Hà Nội thì thông báo bằng văn bản cho UBND tỉnh, thành phố trực Trình tự thực hiện thuộc Trung ương (Sở Thông tin và Truyền thông); đồng thời thông báo cho Sở Ngoại vụ). - Cơ quan nước ngoài có nhu cầu đặt tủ ảnh trước trụ sở của mình nộp hồ sơ gửi Cục Báo chí. - Cục Báo chí cấp phép nếu đủ điều kiện, không cấp sẽ có văn bản trả lời, nói lý do. - Trực tiếp tại Cục Báo chí Cách thức thực hiện - Thông qua hệ thống bưu chính. + Đối với cơ quan nước ngoài: - Đơn xin phép ghi rõ: mục đích, nội dung ảnh, kích thước, nơi đặt tủ Thành phần, số lượng hồ đảm bảo phù hợp với cảnh quan và môi trường đô thị. sơ + Đối với cơ quan đại diện nước ngoài: - Đơn xin phép: mục đích, nội dung, kích thước, nơi đặt tủ thông tin. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) bản chính. - Trong thời hạn 30 ngày đối với bản tin và 15 ngày đối với tài liệu, tờ rơi kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục Báo chí có trách nhiệm xét cấp giấy phép. Trường hợp không cấp, Cục Báo chí có văn bản trả lời và nêu Thời hạn giải quyết: rõ lý do. - Sau 24 tiếng đồng hồ kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ xin phát hành thông cáo báo chí, Cục Báo chí không có văn bản trả lời thì cơ quan, tổ chức đó được phép phát hành thông cáo báo chí. Đối tượng thực hiện thủ - Tổ chức tục hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Thông tin và Truyền thông. Cơ quan thực hiện thủ tục - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hành chính hiện (nếu có): Cục báo chí. - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Báo chí. Kết quả thực hiện thủ tục - Giấy phép hành chính Lệ phí (nếu có): Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính . kèm): Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): - Nghị định 67/CP ngày 31/10/1996 ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên nước ngoài, các cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam. Căn cứ pháp lý của thủ - Thông tư số 84/TTLB ngày 31/12/1996 của liên bộ Văn hóa – Thông tin - tục hành chính Bộ Ngoại giao hướng dẫn thi hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên nước ngoài, các cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.
nguon tai.lieu . vn