Xem mẫu

  1. Thủ tục hành chính Bưu chính và Chuyển phát-Vụ Bưu chính Tên thủ tục : Cấp giấy phép thử nghiệm dịch vụ chuyển phát thư Cơ quan thực hiện : Vụ Bưu chính Nội dung : . Thủ tục Giấy phép thử nghiệm dịch vụ chuyển phát thư - Trình tự thực hiện: Chưa có quy định - Cách thức thực hiện; Chưa có quy định a) Thành phần hồ sơ: Chưa có quy định. - Thành phần, số lượng hồ sơ: b) Số lượng hồ sơ: Chưa có quy định. - Thời hạn giải quyết: Chưa có quy định - Đối tượng thực hiện thủ tục hành Tổ chức chính: a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Thông tin và Truyền thông - Cơ quan thực hiện thủ tục hành b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): chính: c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Bưu chính d) Cơ quan phối hợp (nếu có): - Kết quả thực hiện thủ tục hành Giấy phép chính: - 2.000.000đ: Trong phạm vi 2 khu vực. - Lệ phí (nếu có): - 3.000.000đ: Trong phạm vi toàn quốc. - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và Chưa có quy định đề nghị đính kèm): - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): - Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông số 43/2002/PL-UBTVQH ban hành ngày 25/5/2002 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Quyết định 215/2000/QĐ - BTC ngày 29/12/2000 của Bộ chính: trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí cấp phép hoạt động Bưu chính Viễn thông.
nguon tai.lieu . vn