Xem mẫu

  1. Thủ tục hành chính Viễn thông và Internet-Cục QLCL CNTT&TT
  2. Cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến Tên thủ tục : điện Cơ quan thực Cục QLCL CNTT&TT hiện : Nội dung : Thủ tục Cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện. 1. Chuẩn bị hồ sơ Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện 2. Nộp hồ sơ Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại: Trụ sở chính của Cục và các Trung tâm trực thuộc Cục. a. TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN Địa chỉ: Toà nhà Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và truyền thông Yên Hòa - Cầu Giấy – Hà Nội b. TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN 2 Địa chỉ: Số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Quận 1 – Thành phố Hồ Chí Minh - Trình tự thực hiện: c. TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN 3 Địa chỉ: Số 42 Trần Quốc Toản – Đà Nẵng 3. Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và truyền thông tiếp nhận hồ sơ, phân công kiểm tra hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu-phát sóng của tổ chức, cá nhân. 4.Trả kết quả - Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và truyền thông cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện cho tổ chức, cá nhân; - Trường hợp từ chối cấp giấy phép, Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và truyền thông trả lời bằng văn bản có nêu rõ lý do từ chối cấp phép cho tổ chức, cá nhân. - Trực tiếp tại trụ sở chính của Cục và các Trung tâm trực thuộc - Cách thức thực hiện; Cục. - Thông qua hệ thống bưu chính. - Đơn đề nghị cấp phép nhập khẩu thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện (theo mẫu 02-Phụ lục 03, Thông tư số 02/2006/TT- BBCVT hoặc được cung cấp trên Website của Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và truyền thông www.ictqc.gov.vn; - Bản sao: + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép thành lập, giấy - Thành phần, số lượng hồ sơ: chứng minh nhân dân, hộ chiếu (bản sao có công chứng Nhà nước hoặc bản photocopy kèm theo bản gốc để đối chiếu); + Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn; + Tài liệu kỹ thuật của thiết bị; - Hợp đồng thương mại hoặc tờ khai hải quan hoặc giấy tờ thể hiện số lượng liên quan đến lô hàng nhập khẩu. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). - Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. - Đối tượng thực hiện thủ tục - Tổ chức hành chính: - Cá nhân a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và truyền thông. b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân - Cơ quan thực hiện thủ tục hành cấp thực hiện (nếu có): Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và truyền thông. chính: c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và truyền thông.
  3. - Kết quả thực hiện thủ tục hành Giấy phép chính: - Lệ phí (nếu có): - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu Đơn đề nghị Cấp phép nhập khẩu thiết bị phát, thu-phát sóng vô có và đề nghị đính kèm): tuyến điện. - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Thông tư số 02/2006/TT-BBCVT ngày 24/04/2006 hướng dẫn thi hành nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và chính: quá cảnh hàng hoá với nước ngoài đối với hàng hoá thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông).
nguon tai.lieu . vn